De landelijke werkgroep Europa organiseert regelmatig (door het hele land) bijeenkomsten over Europa.
Met boeiende, interessante Europese sprekers.

Discussies en vragen over de toekomst van Europa.
Meepraten over Europa binnen de Partij van de Arbeid met partijgenoten, de PvdA leden in het Europees Parlement: Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri.
En de woordvoerders Europa in de Tweede Kamer: Henk Nijboer en Kirsten van den Hul; de Buitenlandwoordvoerders in de Tweede Kamer: Attje Kuiken en Kirsten van den Hul.

Wordt vandaag lid van de Europawerkgroep en ontvang uitnodigen voor bijeenkomsten.
Stuur een e-mail naar werkgroepeuropa@pvda.nl


Hier staan wij voor

Fort Europa, Paul Tang

door Jan-Kees Koning op 6 april 2017

            Paul Tang – Het toneelstuk van Tom Lanoye is zo’n tien jaar oud maar Fort Europa is nog altijd actueel: een grimmig stuk waarin de personages zich vastklampen aan hun eigen droom en anderen daarmee om de oren slaan. De een beschimpt de negers, en de ander bespot Amerikanen.

lees verder »

Bijeenkomst: Integratie in Europa

door Anne Dankert op 11 maart 2017

            De PvdA Werkgroep Europa heeft het voornemen om samen met de SPD op 16 en 17 juni een conferentie te houden over het regionale integratiebeleid in Nederland, Duitsland en België. Wat kunnen we van elkaar leren, en wat zijn de verschillen per regio. Experts, burgemeesters en denktanks praten met

lees verder »

Brexit dwingt tot herbezinning op de interne markt, Ben Crum

door Jan-Kees Koning op 4 februari 2017

            In het vorige nummer S&D bepleitten Marijke Hilhorst en Nik Jan de Boer een socialer ‘post-Brexit’ Europa. In reactie hierop schrijft Ben Crum dat sociaal beleid vooral een binnenlandse taak is. Na de Brexit is het met name tijd voor een nieuwe agenda voor de interne markt. Dat biedt links

lees verder »

Uit de puinhopen van de Brexit een sociaal Europa, Nik Jan de Boer

door Jan-Kees Koning op 1 februari 2017

          Dat het vertrek van de Britten negatieve consequenties heeft voor de EU en het VK, is een behoorlijk understatement. De vraag is nu of deze dreun ook een wake-up-call voor links betekent. Een ander en sociaal Europa kan, maar dan moet het roer wel om. Voor het eerst in de

lees verder »

De noodzaak van een Europa van waarden, Marijke Linthorst

door Jan-Kees Koning op 29 januari 2017

            De Brexit heeft aangetoond dat Europa socialer moet. Als dat niet op Europees niveau verwezenlijkt kan worden, is het aan nationale overheden om in te grijpen. In 1978 studeerde ik af op een scriptie met de titel: Fiscale en budgettaire aspecten van de Europese integratie. Ik onderzocht onder andere

lees verder »

Stemmen en regeren in de Westerse storm, Tom Eijsbouts

door Jan-Kees Koning op 28 januari 2017

            De Britse storm is onderdeel geworden van een in kracht toenemende storm gericht op het Westerse politieke en maatschappelijke centrum. Na de stommiteiten en de kater van het referendum krabbelt de Britse regering onder leiding van Theresa May verrassend snel weer op. Door het opeisen van de volle verantwoordelijkheid

lees verder »

Kati Piri (PvdA) over de uitwerking Turkije-deal

door Jan-Kees Koning op 10 januari 2017

            Sinds de Turkije-deal zijn er vorig jaar 2672 Syrische vluchtelingen legaal vanuit Turkije naar de Europese Unie gereisd. Met de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije worden Syrische vluchtelingen in Turkije over Europa verdeeld, in ruil daarvoor neemt Turkije illegalen migranten terug. Maar uit nieuwe cijfers blijkt dat maar

lees verder »

Econoom Paul de Grauwe over economische ontwikkelingen in de wereld

door Jan-Kees Koning op 9 januari 2017

            Paul de Grauwe, invloedrijke econoom, was Zondag 8-01-2017 in Buitenhof-tv. Topeconoom Paul de Grauwe: “Een stem vóór Trump lijkt een stem tégen de globalisering. Minder vrijhandel, meer zeggenschap: is dat wat 2017 gaat brengen? De economie lijdt er ogenschijnlijk niet onder, meer loon en minder werkloosheid wordt voorspeld. Maar hoe

lees verder »

Crisis binnen de Europese sociaal-democratie: Groot-Brittanië

door Jan-Kees Koning op 7 januari 2017

            Nieuwsuur zond deze week deel twee uit over de ” Crisis binnen de sociaal-democratie”. Deel twee gaat over The Labour Party in Groot-Brittannië. Labour leeft niet meer in de wereld van de werkende klasse. Na de Brexit is de Britse Labour-partij tot op het bot verdeeld. Jeremy Corbyn werd herkozen als leider

lees verder »

Tweede Kamerdebat over uitkomsten Europese Top 15 en 16 december 2016

door Jan-Kees Koning op 25 december 2016

          Op 20 december jl. sprak de Tweede Kamer met premier Mark Rutte (VVD), over de resultaten van de Europese Top die op 15 en 16 december jl. plaatsvond. Namens de Partij van de Arbeid sprak de Europawoordvoerder in de Tweede Kamer: Marit Maij. Kijk hier het Tweede Kamerdebat terug (3

lees verder »