De landelijke werkgroep Europa organiseert regelmatig (door het hele land) bijeenkomsten over Europa.
Met boeiende, interessante Europese sprekers.

Discussies en vragen over de toekomst van Europa.
Meepraten over Europa binnen de Partij van de Arbeid met partijgenoten, de PvdA leden in het Europees Parlement: Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri.
En de woordvoerders Europa in de Tweede Kamer: Henk Nijboer en Kirsten van den Hul; de Buitenlandwoordvoerders in de Tweede Kamer: Attje Kuiken en Kirsten van den Hul.

Wordt vandaag lid van de Europawerkgroep en ontvang uitnodigen voor bijeenkomsten.
Stuur een e-mail naar werkgroepeuropa@pvda.nl


Hier staan wij voor

Verslag discussieavond “Werk, werk, werk in Europa”, georganiseerd door de Landelijke Werkgroep Europa, Donderdag 4 december 2014 in Zalencentrum Vredenburg, Utrecht

12 januari 2015

          Alfred Kleinknecht (econoom, professor emeritus) opende de avond door te stellen dat hij zich grote zorgen maakt over werkgelegenheid in Europa en de houdbaarheid van het symbool van de Europese eenwording: de euro. Verder gaf hij aan dat de aanhoudend hoge werkeloosheid en de hiermee gepaarde felle concurrentie voor banen

lees verder »

Voor of tegen? Vrijhandelsverdrag EU-VS TTIP

door Jan-Kees Koning op 4 januari 2015

Jan Vos   Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en investeringsverdrag (TTIP) is een voorgesteld vrijhandelsverdrag, tussen de Europese Unie en de VS, waarover sinds juli 2013 wordt onderhandeld. Voorstanders zoals Jan Vos zijn van mening dat het de economische groei bevordert, tegenstanders zoals Roeline Knottnerus vinden dat dergelijke verdragen alleen de belangen van het bedrijfsleven dienen. De tegenstander Onze minister

lees verder »

Onze buitenland politiek, Diederik Samsom

door Jan-Kees Koning op 31 december 2014

          De zomer van 2014 heeft Nederland voor altijd veranderd. De ramp met de MH17 raakte ons land diep in het hart. Het leed dat werd veroorzaakt bij alle nabestaanden, is nog dagelijks voelbaar en zal voor altijd een diepe kras op de ziel van ons land betekenen. Die kras werd

lees verder »

Agnes Jongerius, Werk, Werk, Werk in Europa, in Utrecht, Zalencentrum Vredenburg.

6 november 2014

    HOE KAN DE WERKGELEGENHEID IN DE EU WORDEN BEVORDERD? Politiek debat op donderdag 4 december, om 19.30 uur. Zalencentrum Vredenburg, Utrecht – vlakbij Utrecht CS. “Werk, werk, werk” wordt een van de leidende thema’s  voor de komende zittingsperiode van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Wij vinden het onvoldoende om simpelweg een

lees verder »

Oproep: schrijf mee met het PvdA-team tijdens Amnesty’s Schrijfmarathon 10/11 deceember

door Jan-Kees Koning op 6 november 2014

  Wereldwijd zijn er nog steeds moedige mensen die vanwege hun mening in de gevangenis belanden. Wij zijn niet van plan ons hier bij neer te leggen!! Daarom neemt de PvdA, net als vorig jaar met een team deel aan de schrijfmarathon van Amnesty. Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, schrijven 24 uur lang brieven,

lees verder »

Uitnodiging, Seminair in Grefrath, SPD NRW en PvdA. Arbeitslosigkeit in Europa: Folgen, Lehren, Lösungen

door Jan-Kees Koning op 17 oktober 2014

  Zoals voorgaande jaren vindt in november (vrijdagavond 28 tot zondagmiddag 30 november) in Grefrath (nabij Venlo) een bijeenkomst plaats van de SPD-NRW, waarbij de Europa Werkgroep Zuid-Holland  betrokken is. (De voertaal is in principe Duits. Veel aanwezige Duitsers spreken ook Nederlands; in het verleden was de taal nooit een drempel voor gespreksdeelname. Aanmelding vóór 8

lees verder »

Discussiestuk werkgelegenheidsbeleid

11 oktober 2014

            “Werk, werk, werk  wordt een van de leidende thema’s voor de komende zittingsperiode van het Europees Parlement. En terecht, de werkloosheid (vooral in Zuid-Europa, en vooral onder jongeren) is tot onaanvaardbare hoogten gestegen. Het is niet afdoende om een werkloosheidmaximum van 5% te poneren. We zullen goed moeten nadenken

lees verder »

Kandidaatstelling PES-delegatie

door Jan-Kees Koning op 11 oktober 2014

          Het Congres van januari 2015 kiest de PES-congresdelegatie Partijgenoten die hiervoor belangstelling hebben, worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Lees verder voor verder uitgebreide taakomschrijving en profielschets. De PES-delegatie heeft als taak om een inhoudelijke bijdrage te leveren binnen de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES) en de PvdA te

lees verder »

Hoe sociaal wordt Europa? Persbericht

9 oktober 2014

  Het WBS Europafonds en de PvdA Werkgroep Europa organiseren op 29 oktober 2014 ‘s-avonds in Studio Dudok Den Haag een debat over een Europese Sociale Unie. Veel burgers zien in het huidige functioneren van de Europese Unie en de euro een belangrijke oorzaak van afnemende sociale zekerheid die zij ervaren. In de politiek neemt daarom

lees verder »

Michiel Servaes over buitenlandsbeleid en politieke keuzes, cafe Willem Stok, Utrecht, 13 oktober a.s.

door Jan-Kees Koning op 7 oktober 2014

          De wereld is sinds de afgelopen zomer grondig verdeeld. Door alle internationale conflicten schudt ons vertrouwde wereldbeeld z’n grondvesten. Denk aan het neerhalen van de MH17 boven het oosten van de Oekraïne, de onverwachte snelle opmars van IS in Syrië en in Irak, en niet in de laatste plaats de gevechten in

lees verder »