22 april 2014, om 22:15, De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam | De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam

Bijeenkomst “Ideologische Veren” met Ad Melkert, Monika Sie en Paul Tang

De PvdA is rijk aan idealen en weet hoe deze in de praktijk kunnen worden gebracht. Het Van Waarde-rapport en het rapport van de Commissie Melkert tonen dat eens te meer aan. Het is van belang onze koers samen te bespreken en uit te zetten.

Hans Spekman kondigde daarom na het verschijnen van het rapport van Melkert een reeks regionale debatten aan. De Amsterdamse PvdA-afdelingen en het Gewestbestuur van Noord-Holland organiseren op 22 april het eerste debat in De Brakke Grond in Amsterdam: een avond met Ad Melkert en Monika Sie, directeur van de Wiardi Beckman Stichting en trekker van het Van Waarde-rapport. Zij zullen samen met de aanwezigen een toekomst schetsen volgens onze idealen. Paul Tang, onze lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, komt vertellen welke rol Europa speelt bij het realiseren van onze idealen.

Het Rapport Commissie Melkert wijst de koers naar een economie waarin sociale, ecologische belangen in evenwicht zijn. Een economie die niet alleen om geld draait. Concrete voorstellen naar goed werk voor iedereen, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Weg van een economie beheerst door korte termijn winst.

PvdA_Resolutie van Waarde richt ons engagement op het streven naar bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding.

Kom dus 22 april naar De Brakke Grond in Amsterdam, Nes 45. Inloop met koffie om 19.30 uur. Start 20.00 uur. Borrel na afloop om ca. 22.00 uur.

Je kunt reserveren via de reserveerlijn van de PvdA: 020-55 121 55. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5881. Houd ook je relatienummer en postcode bij de hand.