20 februari 2014, De Nieuwe Vorst,Willem II straat 49, 5038 BD, Tilburg | De Nieuwe Vorst,Willem II straat 49, 5038 BD, Tilburg

Bijeenkomst Werkgroep Europa Brabant in Tilburg met Jan Pronk

Een sociaal-democratisch antwoord op het kapitalisme in de wereld van nu, een debat met Jan Pronk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de organisatoren van deze discussie: Kenan Baydar (kenanbaydar79@gmail.com)
06 81 92 65 08

Donderdag 20 februari 2014 in de Nieuwe Vorst, Willem II straat 49, 5038 BD – in Tilburg
Inloop is om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur