4 december 2014, om 22:00, Zalencentrum Vredenburg, Utrecht (vlakbij Utrecht CS). | Zalencentrum Vredenburg, Utrecht (vlakbij Utrecht CS).

Werk, Werk, Werk in Europa met Agnes Jongerius, in Utrecht

wordt één van de leidende thema’s voor de komende zittingsperiode van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Wij vinden het onvoldoende om simpelweg een werkloosheidsnorm van 5% te poneren. Er zal goed moeten worden nagedacht welke stappen er nu kunnen worden genomen om die doelstelling dichterbij te brengen. De speciale Eurotop die onlangs – op verzoek van Italië – werd georganiseerd leverde geen enkel resultaat op. Dat moet beter!!
Ook in Nederland bestaat door de toenemde werkloosheid de kans op een ‘verloren generatie’. De aanhoudende zeer hoge werkloosheid in de Zuidelijke Europese landen is echter de misschien wel de grootste bedreiging voor het project van Europese integratie.

Op 4 december gaat Agnes Jongerius (vicevoorzitter van de Commissie Werkgelegenheid in Europees Parlement) over dit onderwerp in discussie met (emeritus-hoogleraar economie) Alfred Kleinknecht en met de zaal.

Onderwerp van het gesprek zal zijn hoe kan de werkgelegenheid binnen de EU worden bevorderd? Wat kunnen en moeten de lidstaten zelf doen en wat kan de Unie betekenen? Wat kan bijvoorbeeld het plan van de nieuwe Europese Commissie voor investeringsimpuls van € 300 miljard opleveren?

Vanwege het beperkte aantal plekken is AANMELDING voor deze bijeenkomst VERPLICHT. Dit kan door een mail te sturen naar werkgroepeuropa@pvda.nl onder vermelding van je naam.