Door op 12 mei 2015

Aanpak van migrantenstromen volstrekt ontoereikend

 

 

 

 

 

 

De enorme stroom van vluchtelingen die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken dreigt een steeds onbeheersbaarder probleem te worden. Dit jaar zullen waarschijnlijk meer dan 500.000 mensen die oversteek wagen. Hoeveel doden daarbij zullen vallen  is niet te zeggen, maar waarschijnlijk zal het een triest record opleveren.

Waarschijnlijk zal het drama de komende jaren allen maar erger worden.
Er is immers geen enkele geloofwaardige oplossing voor de achterliggende oorzaak van de vluchtelingenstromen, de burgeroorlog in Syrië, de opmars van IS (en de toenemende instabiliteit in het hele Midden-Oosten), de falende staten en de enorme armoede in de sub-Sahara en de anarchie in Libië.
Verreweg het grootste deel van vluchtelingen wordt in de regio opgevangen (bijv. in Turkije, Libanon, Jordanië voor wat betreft vluchtelingen uit Syrië). Dat is in vele opzichten een goede zaak, maar dan moet de opvang wel een menswaardig karakter hebben. De EU belooft voldoende hulp., maar komt die belofte niet echt na.

Omdat op land veel vluchtroutes zijn afgesneden, proberen steeds meer vluchtelingen een oversteek per boot. Daarbij vallen vele doden. Het EU-beleid is onduidelijk: men wil niet uitspreken dat bootvluchtelingen gered zullen worden, uit angst voor nog grotere aantallen. Maar anderzijds kun je natuurlijk niet zomaar duizenden mensen laten verdrinken. De EU-halfhartigheid leidt er toe dat mensensmokkelaars de boten nu zelf tot zinken brengen zodra er een schip in de buurt is.

Door de oversteek per boot komt een onevenredig deel van de opvang van de vluchtelingen op de schouders van Griekenland en Italië neer. Andere landen aarzelen met toezeggingen om vluchtelingen op te nemen. Onlangs was er overeenstemming over de verdeling van 5000 vluchtelingen. Het Europees Parlement vroeg in een resolutie van 27 april om “eerlijke verdelingsquota tussen de lidstaten vast te stellen, op basis van bbp, omvang en bevolkingsaantal, werkloosheidscijfers, het aantal reeds aanwezige vluchtelingen en, tot op zekere hoogte, hun persoonlijke keuzes”. Probleem is natuurlijk dat de meesten naar het rijke Noord-Europa willen, niet naar Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Italië of Portugal.

We zullen discussiëren over de volgende stellingen:
* Militair ingrijpen in de conflictgebieden zal de vluchtelingenstromen alleen maar verergeren;

* De EU moet de regiolanden voldoende financiën voor adequate huisvesting, voeding, gezondheidszorg en onderwijs bieden voor de vluchtelingen;

* De EU zorgt voor voldoende schepen om alle vluchtelingen te redden. Geredde bootvluchtelingen krijgen een Europese asielstatus;

* Het rijke Noord-Europa neemt een meer dan evenredig deel van de vluchtelingen op.