Door op 16 januari 2015

Actuele motie: ‘de retoriek voorbij’

De Partij van de Arbeid in congres bijeen op 16 en 17 januari 2015 in Utrecht.

* De eurocrisis, na jaren lang te hebben gesluimerd onlangs in volle hevigheid lijkt te zijn opgelaaid. Getuige de onrust rondom de aanstaande Griekse verkiezingen en de speculaties over een Griekse eerst uit de eurozone.

* De discussie over Europese werkgelegenheidsbeleid lijkt te verzamelen in een discussie over het investeringsplan van Juncker.

* Er ernstig valt te betwijfelen of dit plan een forse bijdrage levert aan het verminderen van de werkloosheid in Europa.

* De aanhoudende hoge werkloosheid in Nederland, maar met name in het Zuiden van Europa vraagt om krachtige en onmiddellijke actie op sub-nationaal, nationaal en Europees niveau,. Dit met oog op het risico  van een verloren generatie van permanent werklozen, en de opkomst van rechts extremistische politieke partijen die het project van Europese eenwording bedreigen.

* Er verschillende opties genoemd door vooraanstaande internationale economen en thinktanks gericht op het verhogen van economische groei en werkgelegenheid in Europa. Hierbij valt te denken aan (een combinatie van) maatregelen gericht op het dragelijker maken van de schuldenlast van enkele Zuidelijke eurolanden – waaronder gedeeltelijke kwijtschelding, het  uitgeven van eurobonds door de ECB om hiermee een omvangrijker investeringspakket te financieren, aanpassen van Maastricht-criteria.

* De PvdA in het ‘rapport de bakens verzetten’ en het verkiezingsprogramma bij de afgelopen Europese verkiezingen, zich verbindt aan ‘een streven naar volledige werkgelegenheid om tegenwicht te bieden tegen een eenzijdige focus op begroting of schuld’.

* Er tussen de verschillende PvdA politici onenigheid lijkt te bestaan over de effectiviteit van een werkgelegenheidsnorm en de mogelijkheden van overheden om economische groei en bureaucratie te stimuleren.

* Gezamenlijk zonder taboes een breed aanvalsplan op te stelen dat de burgers in Nederland en die in het Zuiden van Europa een nieuw perspectief op werk kan bieden en waar in 2015 mee gestart kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.