Associatieverdrag is meer dan een tekst, het is een politieke handeling, Tom Eijsbouts