Door op 29 september 2013

Banningprijs 2014

Europa biedt veiligheid, zekerheid, solidariteit en economische kracht.
Of juist het tegendeel: de democratie en Nederlandse cultuur verdwijnen in een machtsspel waarin we allen de verliezers zijn.
Kun je jouw persoonlijke en maatschappelijke idealen verbinden met Europa?
Of juist helemaal niet?
Wat betekent jouw stellingname voor de Nederlandse politiek, voor de vormgeving van de EU, voor de Europese munt?

Schrijf voor 23 december 2013 naar aanleiding van het bovenstaande een compact en prikkelend essay .
Werk toe naar een uitgesproken standpunt dat je onderbouwd met stevige feiten, deugdelijke argumenten en levendige voorbeelden.
Stijl, originaliteit en kwaliteit van de argumenten wegen mee in de beoordeling van de inzendingen (…..).
Lees verder op : www.zingeving.net/Banning/banning.htm