Door op 29 december 2015

Bestuursverkiezingen Netwerk Europa 2016

 

 

 

 

 

Geachte leden,

Het bestuur van het Netwerk Europa roept kandidaten op zich te melden voor toetreding tot het nieuw te kiezen bestuur van 2016-2017. 

De kracht van een netwerk zit in de diversiteit en inzet van leden die onderling een krachtig bestuur kiezen, die hun belangen kan vertegenwoordigen en het beleid hier van kan uitdragen. Het bestuur van 2013-2015 bestond uit 11 personen die allerlei functies hebben binnen en buiten de partij.

  • Het Dagelijks Bestuur uit: de voorzitter/plaatsvervangend voorzitter/secretaris.
  • Het Algemeen Bestuur bestaat uit: de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris, penningmeester, Webmaster en 4 algemene leden. Tevens zijn er een aantal speciale ambassadeurs in het buitenland.
  • Uit deze groep worden de afgevaardigden aangewezen door het bestuur.

Leden van het huidige bestuur moeten zich herkiesbaar stellen, willen zij doorgaan. Hiervan hebben 4 leden zich gemeld.

Procedure:

  • Heeft u belangstelling voor een functie, dan kan u uw korte motivatie en CV (+ pasfoto) melden de sluitingsdatum is 1 februari 2016 bij het secretariaat van het Netwerk Europa via werkgroepeuropa@pvda.nl. Bellen mag natuurlijk ook op: 0610916526
  • Officiële melding van aan de kandidaten: 15 februari 2016
  • De samenstelling van de kandidaat bestuursledenlijst wordt gedaan door een commissie, die een samenvatting maakt van de kandidaten. De lijst met kandidaten wordt via e-mail verzonden aan de leden van de Werkgroep Europa. Hierop kunnen de leden van de Werkgroep Europa reageren.
  • Er kan middels een persoonlijk gesprek met een kandidaat verdere informatie ingewonnen worden.
  • Officiële melding aan de kandidaten: 15 februari 2016.
  • Officiële presentatie: maart 2016
  • Eerste bestuursvergadering: begin maart 2016.

Alle regelgeving en statuten kunt u indien gewenst opvragen bij het secretariaat van werkgroepeuropa@pvda.nl  Vermeld bij aanhef “kandidaat bestuur”.

“Europa maken we samen”