Bestuursverkiezingen Netwerk Europa 2018

11 december 2017
 

Geachte leden,

Het bestuur van het Netwerk Europa roept kandidaten op om zich te melden voor toetreding tot het nieuw te kiezen bestuur van 2018-2020.

De kracht van een netwerk zit in de diversiteit en inzet van leden die onderling een krachtig bestuur kiezen die hun belangen kan vertegenwoordigen en het beleid hier van kan uitdragen. Het bestuur van 2016-2017 bestond uit 8 personen die allerlei functies hebben binnen en buiten de partij.  Dit wil het bestuur uit breiden naar minimaal 10 bestuursleden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter/plaatsvervangend voorzitter/secretaris.
Het algemeen bestuur bestaat uit voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris, penningmeester, Webmaster, social media beheerder en 5 algemene leden.Tevens zijn er een aantal speciale ambassadeurs in het buitenland.
Uit deze groep worden de eventuele afgevaardigden aangewezen door het bestuur naar vergaderingen en evenementen binnen en buiten de partij.

Leden van het huidige bestuur moeten zich herkiesbaar stellen willen zij doorgaan. Hiervan hebben 5 van de 9 zich gemeld. Zoals eerder gemeld wordt er gestreefd naar een bestuur met minimaal 10 actieve bestuursleden.

Procedure:
Heeft u belangstelling voor een functie dan kan u uw korte motivatie en CV (+pasfoto) melden voor 18 jan 2018 bij het secretariaat van het netwerk op [email protected]
Alle kandidaten krijgen een persoonlijke melding van ontvangst van hun kandidatuur.
De samenstelling van de kandidaat bestuursleden lijst wordt gedaan door een commissie die een samenvatting maakt van de kandidaten. De lijst met kandidaten wordt uiterlijk 20 februari 2018 via mail verzonden aan de leden.Hierop kunnen leden reageren.

Er kan middels een persoonlijk gesprek met een kandidaat verdere informatie ingewonnen worden.
Officiële melding aan kandidaten 10 februari 2018
Officiële presentatie van kandidaten lijst 20 februari 2018
Beslissing door leden raadpleging 27 feb 2018
Vaststelling bestuur 28 februari 2018
Eerste bestuursvergadering rond 15 maart 2018

Alle regelgeving en statuten kunt u indien gewenst opvragen bij het secretariaat via [email protected] . Vermeld bij aanhef “kandidaat bestuur”.

Europa maken we samen.

Het bestuur Netwerk Europa