Door op 3 augustus 2015

Brief aan Kati Piri over de vluchtelingen- en migratiepolitiek in Europa

 

 

 

 

 

Beste Kati,

We hebben het zeer op prijs gesteld om met je te overleggen over de nijpende vluchtelingen- en migratiepolitiek in Europa. We geven graag gehoor aam je verzoek om je inzet te ondersteunen door onze reactie op jouw verhaal naar je toe te sturen.

Hierbij puntsgewijs onze stellingname, die we hebben opgesteld op basis van opmerkingen van de deelnemers aan de discussie op een eerste versie.

1. Scheppen van meer draagvlak
In de eerste plaats vinden wij het buitengewoon belangrijk dat de PvdA (en andere sociaaldemocratische partijen en hun Europese organisatie, de PES), Nederland en andere Europese regeringen hun uiterste best doen om het draagvlak voor een ruimharig vluchtelingen- en asielbeleid te vergroten. Het kan niet zo zijn dat – terwijl de humanitaire nood tot ongekende omvang is gestegen – Europese landen hun beleid verharden onder druk van een publieke opinie die niet bereid is meer vluchtelingen op te nemen. Meer draagvlak is geen statistische gegeven, maar moet kan door de juiste informatie, krachtige argumenten en een goede agenda gecreëerd worden. Door te blijven vertellen voor welke ellende – oorlog en armoede – mensen vluchten om dit te verbinden met ons eigen geschiedenis en ervaringen kan hopelijk ons gevoel voor solidariteit versterkt worden. Onder meer draagvlak creëren valt ook een herevaluatie  van de vluchtelingenopvang binnen Nederland zelf, bijvoorbeeld m.b.t. tot de asielzoekerscentra (die niet werken). Mogelijk is een publieksonderzoek naar de voorwaarden waaronder Nederlanders wel kunnen instemmen met een grotere vluchtelingenopvang op zijn plaats.

2. Meer steun voor opvanglanden
Europese landen pleiten vaak voor voldoende geld om de landen in de conflictregio’s die het leeuwendeel van de vluchtelingen opvangen, te ondersteunen. Maar de werkelijkheid blijft vaak ver achter bij de beloften. Nederland moet hierin een voortrekkersrol spelen. Door een groot gebaar kan Nederland andere Europese regeringen stimuleren om ook hun toezeggingen na te komen.

3. Meer mensen uit vluchtelingenkampen uitnodigen
Het is urgent dat Nederland en andere EU-landen veel mensen uitnodigen uit vluchtelingenkampen. Als je ziet hoeveel vluchtelingen er worden opgenomen door arme landen als Turkije, Jordanië en Libanon, moet Nederland toch ruimhartig kunnen deelnemen aan spreiding van vluchtelingen over Europa? Eventueel kunnen ze een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen van bijv. vijf jaar. Als het conflict waardoor ze vluchten dan voorbij is willen ze vaak ook terugkeren. Laat ze in de tussentijd niet onmogelijk lang tot niets doen veroordeeld zijn, maar snel een opleiding kunnen volgen en toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, om zich voor te bereiden op hun toekomst hier of elders.

4. Maak heldere keuzes
Wij onderschrijven dat Nederland niet iedereen kan opvangen die hier naar toe wil komen. Het is dan belangrijk dat ook de PvdA heldere keuzes maakt. De prioriteit moet ons inziens op dit moment liggen bij vluchtelingen, niet bij arbeidsmigranten. Eventueel zou er een beperkt quotum voor arbeidsmigranten kunnen komen, waarbij alleen die migranten welkom zijn die op een daartoe aangewezen veilige plaats in Afrika geselecteerd zijn.

5. Scheppen van veilige routes
Wij begrijpen de frustratie over criminele mensensmokkelaars, die op een onmenselijke manier geld verdienen aan de ellende van mensen. Wij vrezen echter dat het met geweld bestrijden van die smokkelaars, alleen maar tot meer ellende zal leiden en geen oplossing biedt, omdat er altijd andere vluchtroutes zullen ontstaan. Wij ondersteunen het pleidooi van Amnesty International voor het scheppen van veilige vluchtroutes, zodat vluchtelingen geen mensensmokkelaars meer nodig hebben,

Beste Kati, wij willen jou inzet voor een beter en rechtvaardiger vluchtelingen- en migratiebeleid op Europese schaal van harte ondersteunen met de punten in deze brief. Wij staan open voor suggesties van jouw kant om deze punten verder aan te vullen, aan te scherpen en/of te verdiepen. Wij zijn ook bereid om in overleg verdere stappen en acties te ondernemen binnen de Nederlandse politieke en maatschappelijke context, met name de PvdA. Wij zijn in ieder geval van plan om de definitieve versie van deze brief op onze website, en Facebookpagina: Facebook Landelijke Werkgroep Europa plaatsen. Wij zijn benieuwd naar je reactie.

Wij wensen je veel sterkte en succes toe bij dit moeilijke, maar cruciale beleidsterrein.

Namens de deelnemers die aanwezig waren bij de discussiebijeenkomst van de Landelijke Werkgroep Europa over vluchtelingen en migratiebeleid, op 29 juni 2015.

Chris Peeters.
Jan-Kees Koning