Door op 14 juli 2013

Column Diederik Samsom Het Europa van morgen

Laatst ging ik op het JS congres in gesprek over de politieke actualiteit. Over de economie, de zorg, de samenwerking met de VVD. En over de komende verkiezingen. De Europese verkiezingen welteverstaan. Ik was licht overrompeld door de vraag over juist die verkiezingen. Niet door het onderwerp zelf, maar omdat ik weet dat de focus van velen van ons voorlopig bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Begrijpelijk natuurlijk. Maar ik was ook blij met de vraag. Omdat we in mei 2014 voor een vreselijk belangrijke opgave staan.
We willen in in die campagne vertellen over ons Europa met een duurzame, eerlijke en competitieve economie. Een sterk en sociaal Europa, waar niet bedrijven en markten de dienst uitmaken, maar mensen en samenlevingen.
Met focus op onderwijs, onderzoek en innovatie. Een Europa dat met één stem in de wereld spreekt en waar we samen werk maken van een duurzame energievoorziening. Waar we culturele verschillen overbruggen met gedeelde waarden. Dit is het Europa van de toekomst, Maar we mogen ons niet verliezen in dat vergezicht Bouwen aan het Europa van de toekomst heeft geen zin als we intussen het Europa van nu langzaam uit elkaar laten vallen. Mensen enthousiast maken voor een Europa van later lukt niet, wanneer ze het Europa van nu verwerpen. Het Europa van aanhoudende crisis, jeugdwerkloosheid, dominantie van markten en oneerlijke concurrentie door arbeidskrachten. Mensen willen nu even geen gemijmer over het ideale Europa, ze willen dat we het falende Europa van de afgrond wegsturen. Dat betekent met grote urgentie de financiële markten aanpakken, zodat ze niet langer onze op het spel kunnen zetten. Het betekent een einde maken aan schijnschijnconstructie, waarmee goedkope arbeidskrachten van elders in Nederland banen verdrukken. Het betekent het veiligstellen van ons pensioen en spaargeld door te voorkomen dat landen in de afgrond vallen. En het betekent dat landen elkaar aansporen en helpen om hun economie sterk en hun begroting weer gezond te maken.
Bij de oplossingen hoort ook de confronteerde waarheid. Het zal meer geld  kosten dan we vooraf dachten en we zullen meer bevoegdheden met elkaar moeten delen dan we eigenlijk comfortabel vinden. Omdat we willen voorkomen dat Europa het continent wordt waar de geschiedenis werd geschreven, we willen weer een Europa waar aan de toekomst wordt gebouwd. Door nu de problemen van van daag op te lossen  en dan stapje voor stapje koers te zetten richting het Europa van morgen.

Diederik Samsom,
Partijleider van de Partij van de Arbeid