Door op 24 november 2013

Commissie Melkert kiest voor werk en innovatie om uit de crisis te komen

Een PvdA-commissie onder leiding van voormalig partijleider en oud-minister Ad Melkert heeft haar rapport over de uitweg uit de crisis gepresenteerd: De bakens verzetten: de economie naar de mensen, investeren in werk en innovatie. Hierin bepleit zij dat Europa en de Nederlandse overheid het begrotingstekort wegwerken en streven naar een werkloosheid van maximaal 5 procent.

De commissie neemt in haar aanbevelingen voor een robuuste economie een solidaire samenleving als uitgangspunt. Mensen – het sociaal kapitaal – staan daarin centraal, en boven het belang van het financieel kapitaal.

Ad Melkert: ‘Deze ernstige crisis is in wezen een symptoom van dieper liggende oorzaken. Wij bieden met dit rapport linkse alternatieven voor de overheersing van het financiële kapitalisme die op de middellange termijn zijn te verwezenlijken. Veranderingen breng je niet in een dag tot stand, maar vergt een langere adem. Twee tekorten tegelijk wegwerken, dat is voor Europa en Nederland de hoofdweg uit de crisis.’

Om de tot op de dag van vandaag hoge werkloosheid structureel terug te dringen, om uit de schulden geraken en tot een duurzame economische groei te komen, stelt de commissie drie zo genoemde innovatierevoluties voor: meer steun voor onderzoek en technologische ontwikkeling, meer investeringen in duurzame productie en meer aandacht voor sociale participatie en organisatie.

Melkert: ‘Een leven lang leren voor iedere werknemer, zo snel mogelijk omschakelen naar niet-fossiele brandstoffen, duurzame investeringen en een gecombineerde werkweek van 2 keer 4 dagen om arbeid en zorgtaken beter te verdelen en de arbeidsmarktpositie van vrouwen aanzienlijk te versterken zijn cruciaal voor de economie.

‘Economische groei is een middel en geen doel. Ons gaat het om waardecreatie op langere termijn. Politieke beslissingen moeten hierop getoetst worden en niet op financieel gewin of de korte klap.’

Hieronder is een link naar de verkorte versie van het rapport “Linksom uit de crisis” van de commissie Melkert.
http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2013/11/Rapport%20Commissie%20Melkert%20Kernrapport.pdf

Hieronder is een link naar het totale rapport Linksom uit de crisis” van de commissie Melkert.
http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2013/11/Rapport%20Commissie%20Melkert.pdf