Crisis binnen de Europese sociaal-demcratie: Duitsland