De democratische legitimatie van de Muntunie, Marko Bos en Bart van Riel