Door op 11 mei 2014

De Europese politiek is een grondige discussie waard, 14 mei, Amsterdam.

PvdA logo

 

Eind mei kunnen Europese burgers een stem uitbrengen voor de verkiezing van hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Deze stem zal de koers van de EU voor de komende vijf jaar bepalen. De afdeling Amsterdam van de Franse Socialiste en de afdeling Amsterdam-Zuid van de PvdA nodigen u daarom uit voor een discussie met een panel van Franse politici. De te voeren discussie zal gaan over drie hoofdonderwerpen:

* Het democratisch tekort in de Europese Politiek;

* Tegengestelde economisch-monetaire belangen in Europa;

* De wenselijkheid van een gemeenschappelijk sociaal beleid in Europa.

Het panel van deskundigen bestaat uit:

Philip Cordery: lid van het Frans Parlement voor Fransen, woonachtig in de Benelux en Nationaal Secretaris voor Europa (PS)

Marit Maij: lid Tweede Kamer en woordvoerder Europese Zaken (PvdA)

Antoine Varoqule: kandidaat voor het Europees Parlement (PS)

Paul Sneijder: kandidaat voor het Europees Parlement (PvdA)

Paul Brill: Columnist Buitenlandredactie Volkskrant

De discussie zal worden geïntroduceerd door Internationaal Secretaris  van de PvdA Kirsten Meijer en geleid door Egbert de Vries  oud-voorzitter van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oud Zuid en afgevaardigde van de PvdA naar de Europees Democratische Partij (PES),

De gebruikte voertaal zal Engels zijn.

Plaats van bijeenkomst: “Oranjekerk”  2de Van der Helststraat 1-3, Amsterdam-Zuid (Openbaar Vervoer: tramlijn 3 of`12, halte 2de Van der Helststraat. C. Troostplein),

Inkoop met koffie: 19,30 uur. Aanvang:20.00 uur.

Reserveren verplicht conference@europagora.nl

Fred Cohen                                        Charline Jan                                      
Voorzitter afdeling                                Secretaris afdeling
Amsterdam Zuid PvdA                         Amsterdam PS