Door op 22 maart 2015

De toekomst van de eurozone: Van schuldvraag naar Investeringsvraag?

S en D

 

 

Op zaterdag 11 april organiseert de PvdA Landelijke Werkgroep Europa in samenwerking met de PvdA Eurodelegatie een groot publieksdebat over de toekomst van de Eurozone. De bijenkomst vindt plaats in het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK, Amsterdam waar na afloop de mogelijkheid wordt aangeboden een tour te maken door het museum.

Achtergrond

De toekomst van de Eurozone leek even verdwenen van de Europese politieke agenda, maar sinds de overwinning van Syriza in Griekenland staat dit thema weer (met stip) bovenaan. De roep voor schuldenverlichting in Griekenland zet het strikte begrotingsbeleid van de EU onder druk. Hoe ziet de toekomst van de eurozone eruit? Zal de EU zich focussen op de schuldproblematiek of het gebrek aan investeringen in de lidstaten? En hoeveel crisis kan het project van een Europese eenwording aan? Dit zijn kernvragen voor een Europa dat streeft naar een stabiele en duurzame eurozone voor alle Europeanen.

De focus in de EU lijkt langzamerhand te verschuiven van schuldvraag naar investeringsvraag. Niet langer is het vanzelfsprekend dat de oplossing voor de economische crisis en de enorme werkloosheid ligt in het aanpakken van het begrotingstekort en de staatsschuld van de eurolanden. Steeds vaker klinkt de roep om een forse investeringsimpuls voor Europa. Het schrikbeeld van langjarige economische stagnatie en EMU-brede deflatie en de steeds schrijnender werkloosheid en armoede in met name de Zuid-Europese landen maakt duidelijk dat er meer moet gebeuren dan tot nu toe.

In reactie op het investeringsplan van de Europese Commissie, het besluit voor kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank, en de politieke ontwikkelingen in Griekenland, organiseert de Landelijke Werkgroep Europa in samenwerking met PvdA Amsterdam en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) in het Europees Parlement, twee debatten over De Toekomst van de eurozone met als uitgangspunt in de gerelateerde onderwerpen van de Europese werkgelegenheid en de koers van economisch beleid.

 

Opzet van Debat & Sprekers

1. ECONOMENDEBAT (12 pm – 1.30 pm)
In het eerste debat staat de effectiviteit van de monetaire en budgettaire maatregelen centraal. De volgende thema’s komen aan bod: schuldvraag en investeringsvraag, monetaire en budgettaire maatregelen, begrotingsnorm, Europese samenwerking:

Sprekers:
* Bas Jacobs (Professor Erasmus Universiteit)

* Wat is de toekomst van de economie? Is er sprake van een verschuiving van schuldvraag naar investeringsvraag?

* Is de kwantitatieve verruiming van de ECB voor banken en speculatie of voor de bevolking en werkgelegenheid?

* TBA: Michellé de Waard (NRC Handelsblad) 

* Is er iets veranderd in de financiële sinds de crisis van 2008?

* Wat zijn de gevolgen voor Europa? Kan de EU de financiële nog wel de baas? Ondermijnt de sector een duurzame en stabiele eurozone?

* Paul Tang (S&D Europarlementariër in Europees Parlement)

* Kan de Europese Investeringsbank (EIB), sturing geven aan de kwalitatieve verruiming van de ECB?

* Biedt de kwantitatieve verruiming van de ECB steun aan het investeringsplan van Juncker?

* Wat doet de EU om de eurozone er weer bovenop te helpen (investeringsplan Juncker – Standpunt t.o.v. schuldpositie van Griekenland en de rol van Duitsland m.b.t. beleid ECB)? Wat kan de EU nog meer doen? En wat kan Nederland zelf betekenen voor het stimuleren van economie en werkgelegenheid?

Gespreksleider: Wim Boonstra (hoofdeconoom Rabobank)

2. WERKGELEGENHEIDSDEBAT (2 pm – 3.30 pm)

In het tweede debat staat de urgentie werkgelegenheidsproblematiek centraal, waarbij de volgende thema’s aan bod komen: werkgelegenheid, Junckerplan, arbeidstijdverkorting, Europese solidariteit. Daarnaast wordt aan de sprekers gevraagd om een reactie te geven op de uitkomsten van het economendebat vanuit het werkgelegenheidsperspectief.

Sprekers:
Nicholas Vrousalis: (Politiek filosoof, Universiteit Leiden)

* Huidige situatie in de eurozone: Hoe staat Griekenland ervoor? En wat zijn de effecten van toenemende armoede en afnemende werkgelegenheid op nationalisme en extremisme (Gouden Dagenraad)?

* Waar liggen de grenzen van Europese solidariteit – m.b.t. Griekenland?

Roel Beetsma (Professor Universiteit van Amsterdam)

* Waar liggen de grenzen van de schuldvraag? Kunnen de schulden in de Eurozone worden geherstructureerd?

* Hoe kan het werkgelegenheidsprobleem in de EU worden opgelost?

* Hoe kunnen we de toekomst van de Eurozone veiligstellen?

* Agnes Jongerius (S&D Europarlementariër in het Europees Parlement)

* Waar liggen de grenzen van Europese solidariteit m.b.t. Griekenland?

* Wat doet de EU op dit moment om de werkgelegenheid te verbeteren? Wat zou de EU nog meer kunnen doen? En wat kan Nederland zelf doen om de werkgelegenheid te verbeteren?

Gespreksleider: Wim Boonstra (hoofdeconoom Rabobank)