Diederik Samsom (PvdA), Halbe Zijlstra (VVD) en Jesse Klaver (GroenLinks) over Europa en migratie