Door op 11 september 2014

Discussie met Paul Tang, strategie Eurodelegatie, 25 september 19.30 uur, Den Haag

 

 

 

 

 

Paul Tang vertelt ons uitgebreid over hoe het er voor staat in het Europees Parlement.
Hoe is de taakverdeling binnen de PvdA-fractie, hoe staat het er voor met de sociaaldemocratische fractie, wat zijn de voor deze periode gekozen zwaartepunten etc.
We horen ook hoe hij aankijkt tegen de Commissie en tegen de manier waarop die tot stand is gekomen.
Vooraf gaand aan het gesprek met Paul hebben we een korte ledenvergadering. We vertellen dan de stand van zaken van ons najaarsprogramma, onze activiteiten binnen het landelijke Europa-overleg en wat er verder aan nieuws is. Gerard Oosterwijk zal toelichten welke prioriteiten de PES heeft gekozen.

De avond is op een locatie in de buurt van de Tweede Kamer te Den Haag.
Aanmelding is verplicht, door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van je naam. Aanmelders ontvangen bericht over de definitieve locatie.

Locatie: Den Haag (omgeving Tweede Kamer)
Datum: 25-09-14
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur