Door op 11 oktober 2014

Discussiestuk werkgelegenheidsbeleid

 

 

 

 

 

 

“Werk, werk, werk  wordt een van de leidende thema’s voor de komende zittingsperiode van het Europees Parlement. En terecht, de werkloosheid (vooral in Zuid-Europa, en vooral onder jongeren) is tot onaanvaardbare hoogten gestegen.
Het is niet afdoende om een werkloosheidmaximum van 5% te poneren. We zullen goed moeten nadenken hoe we die doelstelling dichterbij willen brengen.
In november willen wij als Landelijk bestuur van de Werkgroep Europa, op onze ledenvergadering een discussie hierover voeren.
Om die goed voor te bereiden, hebben wij voor onze leden een discussiestuk geschreven.

Wij roepen alle leden op een bijdrage aan de discussie te leveren. Het bestuur van de Landelijke Werkgroep Europa zal de discussie modeleren en vertalen in de centrale vragen voor de discussieavond.

Discussiestuk werkgelegenheidsbeleid