Draghi kan de economie niet alleen vlot trekken, Paul Tang