Door op 29 mei 2014

Eén prioriteit Europa: meer werk, Diederik Samsom

 

 

 

 

 

 

Op 27 mei jl. sprak ik in Brussel met mijn Europese sociaaldemocratische collega’s,: regeringsleiders, vice-premiers, en partijleiders van regeringspartijen. De ontmoeting vond plaats voorafgaand aan de vergadering van Europese regeringsleiders. We spraken over de Europese verkiezingen en het belang van de uitkomst voor de toekomst van Europa. Voor sociaaldemocraten heeft Europa in de komende tijd één prioriteit: meer werk.

Na vijf jaar van stijgende werkloosheid en groeiend chagrijn over falend Europese samenwerking wordt het tijd om een echt antwoord te geven op problemen in Europa. Dat lukt niet als we Europese samenwerking versmallen tot markt en munt. Europa moet weer perspectief bieden aan mensen. Daarvoor moet werk bovenaan de Europese agenda komen. We moeten weer investeren in nieuwe werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door samen te werken aan een Europese duurzame energievoorziening. Eerder heb ik hiervoor een lans gebroken en dat idee vond weerklank bij mijn Europese collega’s. Het levert banen op en maakt ons minder afhankelijk van landen als Rusland of Saoedi-Arabië.

Meer werk, goed werk, eerlijk werk. Hierop resultaten boeken is de beste manier om het vertrouwen in Europa als hoopvol project terug te vinden.