Door op 14 september 2014

Een sociale Unie, omdat we een eerlijk en sociaal Europa wilen, met o.a Frank Vandenbroucke

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het debat van Paul de Beer en Frank Vandenbroucke in het S&D (2/3,2014), en de bundel “Voorbij de retoriek: sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken” (WBS, 2014) organiseert de Landelijke Werkgroep Europa in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting op woensdagavond 29 oktober a.s. een discussieavond over de agenda van Sociaal Europa.

We willen de discussie een stap verder dan het ‘wel/niet’ van de wenselijkheid van een Europese Sociale Unie, en zijn daarom ook geïnteresseerd in concrete zaken, zoals de geopolitieke problematiek en het in kaart brengen van de financiële mogelijkheden ervan.

Sprekers zijn o.a. Frank Vandenbroucke, Paul de Beer en Luiza Bialasiewicz.

Ter voorbereiding op de debatavond nodigen we alle leden uit om te reageren op het discussiestuk Een sociale Unie Door te reageren op de vragen en stellingen kunnen we discussiepunten verzamelen voor het debat. Reageer op de Facebookpagina of via de website van de Werkgroep Europa of stuur een reactie naar [email protected].
We rekenen op jullie inbreng!!

Locatie: Studio Dudok Den Haag, Hofweg 1A, (tegenover het Binnenhof),
Datum: woensdag 29-10-2014,
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Aanmelden via [email protected]

Organisatie: Nienke van Heukelingen & Sjoukje van der Meulen