Europa is een vreemd land; de stemmen tellen daar anders, Tom Eijsbouts