Europa moet weer het sociale continent worden, Agnes Jongerius, Rene Couperus