Door op 9 april 2015

Europa nieuws uit Noord-Holland

 

 

 

 

 

Vorige maand kwam het bestuur van de Gewestelijke Europawerkgroep Noord-Holland bijeen in Amsterdam, om samen met een groepje Europa-geïnteresseerde sociaal-democraten te praten over het hoe we het Europese project op een zo concreet mogelijke manier onder de aandacht kunnen brengen bij zoveel mogelijk PvdA-leden in onze gewestelijke afdelingen. Hoe maken we het bureaucratische, idealistische Brussel, tastbaar voor het PvdA-lid uit Alkmaar, Hilversum, Hoorn of Den Helder?

Een lastige, maar interessante vraag – en tevens de inzet van de nieuwe Europawerkgroep Noord-Holland.

Speerpunt van de Werkgroep zal vooralsnog bestaan in koppelen van regionale economische groei aan de Europese markt en Brusselse regelgeving. Hoe beïnvloed de Europese economische integratie het regionale bedrijfsleven? Levert Europa ons inderdaad die beloofde groei en banen op? Maken Europese subsidies en regels op het gebied van milieu het gemakkelijker of juist moeilijker voor ondernemers bij u en bij ons om de hoek? Kortom, wat is het netto-resultaat van Europa nu eigenlijk in de provincie Noord-Holland? En hoe brengen wij als PvdA in beeld?

In deze eerste nieuwsbrief vind u een verslag van Maarten-Jan Stam één van onze leden uit Alkmaar, die op bezoek is geweest bij het bedrijf Besseling Techniek en daar sprak over de noodzaak van consequent Europees beleid rondom duurzame energie.

Een aardig inkijkje in de praktijk van hoe bedrijven in Noord-Holland, maar ook consumenten  – er op vooruit kunnen gaan wanneer wij met Europa bewust kiezen voor een integratie en gemeenschappelijke aanpak van het energie- en milieuvraagstuk, waar wij de komende decennia mee te maken zullen krijgen.

Ook de bijdrage van Werkgroeplid Ernstjan van Doorn raakt aan duurzaamheid en milieu, een onderwerp dat te groot en te complex is om op te lossen als gemeente of als provincie alleen – maar wel geagendeerd kan worden in Europa door een actieve Werkgroep, met   als provincie alleen – maar wel geagendeerd kan worden in Europa door een actieve Werkgroep, met goede connecties in Brussel.

Met het laatste zit het wel goed – maar wat voor ons minstens zo belangrijk is, is een goede connectie met de lokale PvdA-achterban in de provincie. Kent u mensen in uw regionale of lokale PvdA-netwerk die geïnteresseerd zijn in lokale/regionale economie, duurzaamheid, energie en/of in Europa? Stuur deze nieuwsbrief dan door!