Geen steun voor vrijhandelsverdrag met private tribunalen, Agnes Jongerius