Door op 5 april 2013

Internet: toekomst en privacy met Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug

De afgelopen jaren lijkt de veiligheid op het internet steeds minder een vanzelfsprekendheid te worden. Er zijn tegenwoordig dagelijks berichten in de media over internet bankieren, storingen door hacking, phising maar gegevens naar account houders en het cyberpesten van kinderen, die grote gevolgen heeft.

Recentelijk is opnieuw in het nieuws veelvuldig gevuld met overheidsdiensten, die alle gegevens kunnen inzien van internetgebruikers.

Via PRISM: communicatie van onder andere e-mail en internetverkeer dat wordt/werd gevolgd door de Amerikaanse geheime dienst NSA, Bureau Nationale Veiligheid.
Ook heeft de NSA Europese ambtenaren afgeluisterd in de EU gebouwen in Washington en in Brussel.

Hoe is de privacy geregeld op internet in Nederland en de Europese Unie?
Welke nationale en Europese regels zijn er?
En is dit genoeg?
Denk maar aan het verstrekken van data van Visa gebruikers en vliegtuigpassagiers die richting de VS vliegen.
Zijn dingen die op WWW verschijnen nog veilig?

Bovenstaande en andere gerichte telecomzaken willen wij met u met Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug bespreken.

Donderdag 18 juli a.s.

Amsterdamsestraaatweg 212, Utrecht.

19.30 uur: Deur open.

20.00 uur: Opening Pieter van der Hoeven, voorzitter Europawerkgroep.

20.05 uur: Huishoudelijke onderwerpen en mededelingen.

20.15 uur: Vergadervoorzitter Gerard Oosterwijk stelt Astrid Oosenbrug voor.

20.20 uur: Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug en haar visie op veiligheid en data uitwisseling.

20.40 uur: In gesprek en discussie.

21.30 uur: Concrete voorstellen.

21.45 uur: Afsluiting door vergadervoorzitter Gerard Oosterwijk.

Het bestuur van de Europawerkgroep hopen u allemaal te mogen begroeten op deze zeer actuele avond .

In verband met de verwachtte belangstelling vragen wij u te melden of u aanwezig bent.
Mail naar [email protected]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaime Donata, 06 281 64 941

“Komt allen”!!