“Het houdt niet op, niet vanzelf”, Thomas von der Dunk