Door op 9 oktober 2014

Hoe sociaal wordt Europa? Persbericht

WBS

 

Het WBS Europafonds en de PvdA Werkgroep Europa organiseren op 29 oktober 2014 ‘s-avonds in Studio Dudok Den Haag een debat over een Europese Sociale Unie.

Veel burgers zien in het huidige functioneren van de Europese Unie en de euro een belangrijke oorzaak van afnemende sociale zekerheid die zij ervaren. In de politiek neemt daarom de kritiek op de huidige gang van zaken toe. Ook en juist in de sociaaldemocratische partijen klinkt de roep om een socialer Europa daarom steeds duidelijker. Het document dat hun vertegenwoordigers in het Europarlement deze zomer uitbrachten  Europe, a call for change —  is daarvan een het duidelijke voorbeeld. De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie heeft de sociale dimensie tot één van de prioriteiten voor de komende 5 jaar bestempeld.

Maar wat betekent dat eigenlijk, een Europese Sociale Unie? Daarover verschillen — ook binnen de sociaal-democratie — de opvattingen. Leggen we een stevig accent op een actieve ondersteunende rol  voor de EU, die de lidstaten in staat stelt een goed sociaal beleid te voeren, of is het beter dat vooral de lidstaten zelf investeren in stevig aan de tijd aangepaste verzorgingsarrangementen? En wat zijn de internationale, economische-financiële en geopolitieke factoren die een rol spelen in de praktische haalbaarheid van een Europese Sociale Unie?

Over deze vraag organiseren het WBS-Europafonds en de PvdA Werkgroep Europa op woensdagavond 29 oktober om 19.30 uur een debat in Studio Dudok Den Haag. Deelnemers aan het debat zijn:

* Frank Vandenbroucke, vml SP-A politicus en o.m. hoogleraar sociale ontwikkelingen in de EU te Leuven en de Den Uyl-leerstoel te Amsterdam,

* Paul de Beer, o.m. hoogleraar op de Henri Polak-leerstoel en directeur van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA),

* Luiza Bialasiewicz, hoogleraar op de Jean Monnet-leerstoel in de internationale Relaties van de Europese Unie (UvA),

* Peter-Wim Zuidhof, filosoof en econoom , universitair docent moderne Europese geschiedenis in het departement van Europese Studies (UvA).

Het debat wordt geleid door Gerard Rinse Oosterwijk, landelijk voorzitter van de PvdA Werkgroep Europa.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de co-organisatoren Nienke van Heukelingen (n.vanheukelingen@gmail.com) en Sjoukje van der Meulen (sv103@caa.columbia.edu)

Graag aanmelden via werkgroepeuropa@pvda.nl