23 november 2013

In memoriam: Bob Molenaar

Kirsten Meijer, Internationaal Secretaris PvdA

Tot ons verdriet is op 17 november op 90 jarige leeftijd onze partijgenoot Bob Molenaar overleden. We zullen in Bob een bevlogen en eigenzinnige Europeaan missen, een Europeaan die zich een leven lang heeft ingezet voor sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en internationale solidariteit.

Bob Molenaar was al in 1946 bij de oprichtingsvergadering van de Partij van de Arbeid aanwezig als afgevaardigde en in hetzelfde jaar bij het oprichtingscongres van de International Union of Socialist Youth (USY), waarvan hij de eerste voorzitter werd. Hij was daar als afgevaardigde van Nieuwe Koers, destijds de naam van de Jonge Socialisten in de PvdA. Ook Max van de Stoel was daarbij aanwezig en sindsdien hebben zij zich samen ingezet vor mensen in verdrukking. Zo steunden zij via een stichting advocaten en hun familie in de strijd tegen de apartheid.

Bob Molenaar was meer dan twaalf jaar voorzitter van de Europese Beweging Nederland en vervulde diverse functies in de internationale Europese Beweging, van 1987 tot 1992 als Secretaris-Generaal.

Velen zullen hem herinneren door zijn interrupties op de PvdA-congressen, waar hij lange tijd afgevaardigde was voor de PvdA-afdeling Den Haag. In zijn betoog stond hij immer op de bres voor een socialer en democratischer Europa. Tot op het laatst bleef hij betrokken, bij de partij en bij Europa. Iedere 1 meiviering was hij present bij de viering bij het Troelstra monument. Tot twee weken voordat hij overleed stuurde hij ons e-mails met zijn kijk op zaken.

De laatste keer dat ik hem zag, was heel toepasselijk, bij een JS-debat over Europa. Oud en Jong werden door hem geïnspireerd en wij zijn dankbaar dat we hem gekend hebben. Wij zullen hem missen en hem herdenken op het komende PvdA-congres dat in het teken staat van Europa.

Naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de Partij van de Arbeid begin 2011 haalde Bob Molenaar in ledenblad Rood herinneringen op. Dit artikel stond in Rood, 8e jaargang nr 1, april 2011 http://www.pvda.nl/partij/bibliotheek/rood/Rood+1%2C+april+2011

“Solidariteit houdt niet op bij de grens”
Bob Molenaar (90) stond in het oprichtingsjaar van de PvdA aan de wieg van de politieke jongerenorganisatie ‘De Nieuwe Koers’ een van de voorlopers van de Jonge Socialisten. Op het visitekaartje stond ‘redacteur en uitgever’. Het kaartje heeft hij aan het Verzetsmuseum Zuid-Holland geschonken. ‘Een historisch documentje waar er maar weinig van zijn. Het gold als het bewijs dat je in de oorlog niks verkeerd had gedaan.’

Op de vraag of er verschil is in de wijze waarop jongeren vroeger politiek actief waren  en nu, zegt Molenaar: ‘De vlaggen en spandoeken zijn vervangen door T-shirts en petjes, maar de sfeer van kritisch zijn en tegen de partij aan schoppen is gebleven’.

Molenaar gruwt van provincialisme en stroopte in 1946 al zijn mouwen op voor de International Union of Socialist Youth ‘Solidariteit houdt niet op bij de grens. Het is stuitend als politici internationaal hun rug keren naar armoede en onderdrukking.’

Toen Nieuw Links zich roerde in de partij twijfelde Molenaar aan zijn jarenlange lidmaatschap. ‘Dat was toen we uit de NAVO dreigden te stappen en zonder overleg de DDR wilden erkennen. Ik stond achter in de zaal met gastbezoeker Hans van Mierlo en beloofde hem de Progressieve Partij Nederland op te richten als die voorstellen zouden worden aangenomen.’

De ontzuiling in het politieke landschap maakte Molenaar van meet af aan mee, en alhoewel hij dat alleen maar toejuicht, mist hij wel ‘ideële inspiratie’ bij sommige politici vandaag de dag. ‘Vroeger gingen ze niet bij alles wat je zegt uitrekenen hoeveel het kost.’