Door op 30 september 2014

In memoriam Ieke van den Burg, Paul Tang

 

 

 

 

 

 

Een zeer droevig bericht, het bericht dat Ieke van den Burg afgelopen zondag is overleden. Ieke was lid van het Europees Parlement van 1999 tot 2009. We zullen haar zeer missen.

In de laatste jaren van haar lidmaatschap van het Europees Parlement volgde zij Max van den Berg op als leider van de delegatie. In het heeft Ieke onder meer gewerkt aan de richtlijnen voor gelijke behandeling van werknemers in de uitzendsector en de beteugeling van de financiële sector.

Ieke werkte altijd hard. Op en top gemotiveerd om werknemersrechten te beschermen en om te voorkomen dat werknemers tegen elkaar uitgespeeld worden. Door en door overtuigd van de noodzaak dat de uitwassen in de financiële sector te bestrijden. Ieke dook de diepte in, beheerste de details had plezier in het echte handwerk. Maar zij hield ook het overzicht en verloor de hoofdlijnen niet uit het oog. Ze was mede daardoor invloedrijk, gerespecteerd en geliefd in het Europees Parlement. Veel van de collega’s zoeken ons op om het verlies te delen.

‘Niet alleen brood, maar ook rozen’ luidde de tekst op het poster ooit door Ieke zelf ontworpen en gezeefdrukt. Zij herhaalde daarmee een oude leuze uit de vroege vrouwenbewegingen. Ook omdat dat in het leven om meer dan brood gaat. Als Ieke sprak over een socialer Europa dan bedoelde zij niet alleen goede lonen, maar ook zeggenschap en gelijke rechten. Zij pleitte voor de focus op de lange termijn bij het bedrijfsleven en voor het beschermen van publieke voorzieningen in Europa tegen de vraatzucht van de interne markt.

Ieke had een missie. Een missie die zij beschreef in haar columns, brochures en boeken. Over de oorzaken van de eurocrisis en over de sociale dimensie van de EU. Tijdens de presentatie van het boek met de titel: ‘Voorbij de retoriek, sociaal Europa, vanuit twaalf verschillende gezichtspunten’ op 27 juni van dit jaar was Ieke, hoewel ziek, nog niets van haar strijdvaardigheid verloren. Via haar betrokkenheid bij de samenstelling van de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen van afgelopen mei, zette Ieke een stempel op de huidige delegatie. We hadden haar nog graag als coach gezien bij ons werk. Daar waren wij beter van geworden.

PvdA Eurodelegatie,
Paul Tang, Agnes Jongerius, Kati Piri