Door op 25 november 2013

Inbreng Amendementen leden Werkgroep Europa voor het Europese verkiezingsprogramma van de PvdA

In de aanloop op de vaststelling van het Europese verkiezingsprogramma van de PvdA stelt de Werkgroep Europa voor om de ideeën en aanvullingen van de werkgroep-leden te bundelen. De opzet is als volgt:

– Alle leden krijgen tot 12 december 2013 de mogelijkheid om amendementen in te dienen bij het bestuur van de werkgroep.

– Wij vragen hen om die amendement ook bij Diederik Samsom in te dienen.
– Het bestuur van de Werkgroep Europa maakt op basis van de input vanuit zijn leden een beredeneerd voorstel voor vijf amendementen die wij namens de werkgroep voor het Congres willen indienen.
– Op 14 december a.s. kijkt het werkgroep-bestuur welke amendementen overbodig zijn geworden, doordat deze reeds zijn opgenomen in het definitieve concept en past zo nodig de top vijf aan.
– Het werkgroep-bestuur verzend de aangepaste lijst met de vijf amendementen naar alle leden.
– Op 19 december a.s. komt de Werkgroep Europa in Utrecht, met alle leden bij elkaar om te bespreken welke amendementen wij als Werkgroep Europa indienen.
– Wij vragen onze leden om in hun afdelingsoverleg over het Congres in ieder geval de vijf gekozen amendementen in te dienen. Daarnaast kunnen ze natuurlijk andere voorstellen uit de lijst promoten.