Door op 8 oktober 2013

Kandidaat-lijsttrekkers PvdA Europees Parlementsverkiezingen 2014

Baruch

Robbert Baruch.
Werkzaam als bestuurder en lobbyist.

“Voor een sociaal Europa dat voor iedereen werkt”.

Een sociaal Europa dat voor iedereen werkt.
De Europese Unie is opgericht om door economische samenwerking vrede en welvaart te brengen, Dankzij deze samenwerking hebben we decennia gekend van vrede en welvaart. Maar we zien ook dat de Europese Unie er niet altijd in slaagt grote problemen te voorkomen of aan te pakken. De welvaart is niet gelijkmatig verdeeld en er wordt te weinig gekeken naar wat de maatregelen voor de Europeanen betekenen. Dat moet anders. Het is tijd voor een ander Europa, voor een sociaal Europa dat voor iedereen werkt. Een Europa waarin het welzijn van de inwoners  voorop staat. Een Europa met gelijke rechten en plichten voor alle Europeanen.

Een sociaal Europa.
Europa moet niet alleen naar het huishoudboekje kijken, maar juist naar hoe werkgelegenheid, ontwikkeling en onderwijs op peil kunnen blijven. Daarom is het erg belangrijk dat de financiële normen uit het stabiliteits- en groeipact worden aangevuld met sociale normen. Niet alleen maar bezuinigen terwijl in de helft van de Europese landen meer dan een kwart van de jongeren werkloos is.

Zichtbare Europese politiek.
Zowel in de steden als daarbuiten zie je dat Europa je leven beïnvloed. Inwoners van Nederland, bedrijven, lokale en landelijke politici moeten meer betrokken zijn bij de Europese politiek. Op straat, in de krant, met partijgenoten, bij bedrijven en instellingen. Daarnaast mogen we vaker zichtbaar zijn voor Nederlandse belangen opkomen. Onze havens, onze infrastructuur en onze export zijn belangrijk voor Europa en Nederland.

Beter democratisch functioneren.
Voor veel mensen is het onduidelijk wie het in Europa voor het zeggen heeft. Meer transparantie zorgt voor een functionerende democratie. Het moet altijd duidelijk zijn wat de inzet van politici is, wie het voor het zeggen heeft, en wie probeert te beïnvloeden.

Vrede, democratie en veiligheid.
Europa heeft als winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, de taak om zich altijd in te zetten om vrede en democratie te bevorderen. Binnen Europa moet paal en perk gesteld worden aan het beknotten van de vrije pers in Hongarije en de corruptie in Griekenland, Maar ook buiten Europa moet de Unie zich inzetten waarvoor ze is uitgevonden, het bevorderen van vrede, veiligheid en democratie.

Ik ga ervoor
Met lef en hard werken wil ik aan de slag in Europa, ik durf mijn nek uit te steken en ik realiseer mij voor wie we dit doen, de inwoners van Nederland en Europa. Gebruik makend van mijn politieke ervaring op lokaal en Europees niveau wil ik stappen vooruit maken ten bate van alle inwoners van Europa. Daar ga ik met hart en ziel en energie voor inzetten. Niet in mijn eentje, maar ook met jou!

Doe mee!
Op www.baruch2014.nl  kan je meer over mijn ideeën lezen.
Maar ik wil ook jouw mening weten! Neem contact op via de website, via Facebook www.facebook.com/baruch2014 of via Twitter:@baruch
Of stuur mij een e-mail op baruch@baruch.nl

Foto Bernard

Bernard Naron.
Werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.
Werkzaam als de economisch-financieel adviseur van de PvdA in Europa.

“In heel Europa gelijke rechten en plichten voor werknemers”.

Meer weten? Ik ga graag met u in gesprek!

Website: www.bernhardnarom.nl

Facebook: www.facebook.com/bernhard.naron

Twitter: www.twitter.com/bernhardnaron

Emailadres: bernhard@bernhardnaron.nl

Zita

Zita Schellekens.
Werkzaam bij Heineken.

Paul Tang
Paul Tang.
Werkzaam bij De Boer en Croon.
Oud lid Tweede Kamer van 2007 tot 2010, financieel woordvoerder.

“Europa aan het werk”

Europa aan het werk!
De bestrijding van werkloosheid moet prioriteit nummer één worden in Europa. Banen scheppen en de eurozone weer op gang krijgen moeten voorop staan.

* De Europese Unie richt zich niet alleen op boekhoudkundige normen, maar een sociale norm moet de belangrijkste zijn.
   Werkloosheid niet hoger dan 7%.
*  Om een nieuwe crisis te voorkomen moeten we meer van banken eisen.
    Banken moeten gezond zijn en in dienst staan van de samenleving.

De PvdA en Europa.
Europa moet in de partij weer op de agenda. Met name door onze Europarlementariërs zichtbaar te maken in de PvdA.

* PvdA’ers in het Europees Parlement leggen in Nederland verantwoordelijkheid af.
Er komt jaarlijks een Europese politieke ledenraad.
* De fractievoorzitter van de PvdA in Europa krijgt spreekrecht op het congres.

Soberheid in Brussel.
Iedereen in Europa moet de broekriem aanhalen. Dat geldt wat mij betreft zeker voor veelverdieners in Brussel.

* Europarlementariërs leveren hun ruime vroegpensioen in van 63 naar 67 jaar.
* De Balkenendenorm wordt het maximum voor salarissen van EU-ambtenaren

Facebook: https://www.facebook.com/PaulTangPvdA?fref=ts

Website: http://paultang.eu/

E-mail: paul@paultang.nl

 

 

 

Geef uw reactie op de kandidaat-lijsttrekkers PvdA Europees Parlementsverkiezingen 2014