Door op 11 oktober 2014

Kandidaatstelling PES-delegatie

 

 

 

 

 

Het Congres van januari 2015 kiest de PES-congresdelegatie Partijgenoten die hiervoor belangstelling hebben, worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Lees verder voor verder uitgebreide taakomschrijving en profielschets.

De PES-delegatie heeft als taak om een inhoudelijke bijdrage te leveren binnen de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES) en de PvdA te vertegenwoordigen op congressen en councils van de PES. PROFIELSCHETS PES 2015-2017

Indien je geïnteresseerd bent in een plaats in de PES-delegatie, dien je voor                   1 november 2014 je CV en een gemotiveerde sollicitatiebrief te sturen naar Partij van de Arbeid t.a.v. Lobke Hurkmans/Coby Admiraal, Postbus 1310, 1000 BH, Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 020-55 122 39 of mailen naar cademiraal@pvda.nl