Door op 27 april 2017

Kati Piri: “Blijf samenwerken, maar schors de onderhandelingen als de nieuwe Grondwet van kracht wordt”

 

 

 

 

 

Kati Piri, rapporteur voor Turkije heeft gisteren haar jaarlijkse voortgangsrapport over de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie gepresenteerd. Het was een moeilijk jaar voor de Turkse bevolking als gevolg van de voortdurende oorlog in Syrië, de miljoenen vluchtelingen, de reeks aan terreuraanslagen en bloedige couppoging van afgelopen zomer. De reactie daarop van de Turkse regering heeft de Mensenrechten en de rechtsstaat nog zwaarder onder druk zetten.

“Sinds het openen van de toetredingsgesprekken met Turkije in 2004, hebben zowel de EU als Turkije intern grote veranderingen ondergaan. De afgelopen jaren hebben we kunnen vaststellen dat Turkije steeds meer afstand neemt van democratische waarden en de EU onvoldoende betrokkenheid toonde en niet bereid was alle onderhandelingsinstrumenten in te zetten om die trend te keren. Met de invoering van de nieuwe Grondwetswijzigingen  in Turkije, heeft het geen nut om met deze regering te onderhandelen over integratie, omdat het land met zo een Grondwet geen lid kan worden. “Ik roep de EU-leiders dan ook om de onderhandelingen op te schorten zodra de nieuwe Grondwet van kracht wordt”, aldus Kati Piri.

“We moeten er echter voor waken dat terechte kritiek op Erdogan’s beleid omslaat in anti-Turkse sentimenten – waarbij een hele bevolking wordt geserveerd. Zoals ook bleek bij het referendum, zijn er miljoenen Turken die de Europese waarden wel delen en de EU graag als anker zien voor verdere hervormingen in hun land. Die krachten verdienen he om volop ondersteund te worden. De 600 miljoen euro per jaar die vrijkomt als de onderhandelingen worden opgeschort, moet worden ingezet om daaraan invulling te geven.”

“We kunnen niet om Turkije heen als belangrijk buurland. Samenwerking blijft dan ook noodzakelijk op terreinen als handel, terreurbestrijding, migratie en een einde brengen aan de oorlog in Syrië. Maar dat kan nooit een waardevrije relatie zijn, waarbij Mensenrechten en democratie geen rol meer spelen. Ook het economische gewicht van de EU kan ingezet worden om hervormingen op dat terrein te bevorderen. Ankara heeft er belang bij om de handel met de EU te intensiveren door de bestaande Douane Unie met het land uit te breiden. Dat is een uitgelezen kans om politieke voorwaarden te stellen aan die economische samenwerking.”