Door op 23 april 2014

Kom naar de (Europese) Politieke Ledenraad, met Paul Tang in Zwolle.

 

 

 

 

 

Op donderdag 8 mei a.s. vindt de eerste Europese Politieke Ledenraad plaats, waar we het rapport  Rapport Commissie Melkert    van de Commissie Melkert en onze agenda voor Europa bespreken. Dit in het licht van de Europese verkiezingen van 22 mei a.s.. Hiermee geeft het Partijbestuur graag gevolg aan de belofte op het afgelopen partijcongres om nog voor de Europese verkiezingen een ledenraad over Europa te organiseren.

Tijdens de Politieke ledenraad zijn Diederik Samsom, Lodewijk Asscher en Paul Tang aanwezig. Ook geeft Ad Melkert een toelichting op zijn rapport. Gedurende de avond gaan we met elkaar in debat over de aanbevelingen van het Rapport Commissie Melkert om een volgende economische crisis te voorkomen.

Mede naar aanleiding van de bevindingen op deze Ledenraad zal het Partijbestuur op een volgend Congres een resolutie aanbieden aan de partij. Uiteraard is er naar aanleiding van de moties ook uitgebreid de ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over de verdere actualiteit.

Afgevaardigden kunnen tot woensdag 7 mei 10.00 moties indienen.

Informatie en aanmelding
Locatie: Nieuwe Buitensociëteit , Stationsplein 1, Zwolle
Inloop: 19.30 uur, opening om 20.00 uur

Als je aanwezig wilt zijn bij de Ledenraad dien je te reserveren via onze reserveerlijn: 020 55 121 55. Voor aanmelding heb je het nummer van de bijeenkomst (5883) en je relatienummer nodig