Door op 24 juni 2014

Landelijk bestuur PvdA-Europawerkgroep vol energie en ideeën

 

 

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag, de twintigste juni is het bestuur van de Werkgroep Europa bijeengekomen in Utrecht om de planning en activiteiten voor het komende najaar door te nemen.
Wij zijn de komende maanden actief bezig met actieve debatten, boeiende sprekers en verrassende combinaties om “vurige” Europese discussie te krijgen, maar ook om te beantwoorden.
Tevens is het bestuur sterk bezig met het verstevigen van de werkgroepen door de twaalf provincies, om leden een goede gelegenheid te bieden hun Europese voorstellen, koers van de partij en alle actuele onderwerpen ook regionaal te bespreken. Wilt u in uw eigen provincie actief meedoen, zonder verplichtingen, maar met plezier. Neem dan contact op met bestuurslid Jaime Donata [email protected] die u hier uitgebreid over kan informeren.

Wij hopen jullie in het komende najaar te mogen begroeten op een activiteit en uw graag te horen in onze Europese partij.

Met sociale groet,
Het bestuur