13 november 2013

Werkgroep Europa Brabant, bijeenkomst: Meer arbeidsmigratie door minder beleid?

 

Aan leden/ niet leden met belangstelling voor Europa

Op 28 november 2013 organiseert de Werkgroep Europa Brabant van de Partij van de Arbeid een debat omtrent de Nederlandse beleidsvorming naar arbeidsmigranten. U bent van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met een aantal deskundigen vanuit het Ministerie van Justitie, het IND, betrokken Brabantse wethouders, en hulporganisaties zoals Vluchtelingenwerk Nederland. Dit gesprek zal plaatsvinden op de Technische Universiteit van Eindhoven, waar de deuren vanaf 20.00 uur geopend zijn. Aanmelden via werkgroepgroepeuropa@pvda.nl

Onder invloed van de open grenzen is arbeidsmigratie binnen de Europese Unie steeds normaler geworden. De lidstaten verschillen echter enorm in het beleid en praktijk als het gaat om de integratie van deze groep immigranten. De Nederlandse beeldvorming is door de jaren heen relatief open naar arbeidsmigranten en lijkt integratie dan ook te willen stimuleren, maar in de praktijk blijkt dat dat onze arbeidsmarkt weinig daadwerkelijk kansen biedt in vergelijking met onze naaste buren.

Groot-Brittannië boelt bijvoorbeeld betere resultaten met relatief weinig ingrijpen van de overheid. Zou dit liberale laissez faire ook voor Nederland goed uitpakken? Of is het Duitse voorbeeld van strengere wet- en regelgeving een beter voorbeeld om arbeidsmigratie te stimuleren? Met welk beleid verbeteren wij de kansen van immigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt om zo daadwerkelijk de vruchten van arbeidsmigratie te plukken?

Locatie: Technische Universiteit Eindhoven (Auditorium, (Zaal 2) zie link hieronder
https://maps.google.com/maps?q=adres+auditorium+eindhoven&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47c6d91fd02af9e9:0x9b814cb323bf245c,Auditorium,
+5612,+Eindhoven,+Nederland&ei=ipR_UrWuEeHl4gTOlYCgCA&ved=0CCsQ8gEwAA

Sprekers: Marit Maij (2 de Kamerlid), Teuni Looij (antropoloog), Mohand Al Sayfi (Immigrant), vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Nederland

Agenda:
19.30 uur: Deuren open
20.00 uur: Opening door Ad van der Wegen, wethouder te Bergen op Zoom. PvdA.
20.05 uur: Marit Maij over vergelijking van de wetgeving en praktijk tussen de Europese lidstaten.
20.20 uur: Teuni Looij over de diepere achtergrond van de diversiteit binnen Europa.
20.35 uur: Mohand Al Sayfi over zijn persoonlijke ervaring met het Nederlandse stelsel.
20.45 uur: De visie van humanitaire organisaties (o.a. Vluchtelingenwerk Nederland).
21.00 uur: Open discussie over de problematiek.
21.45 uur: Samenvatting van de avond en oplossingen.
21.55 uur: Afsluiting door de avond begeleider.

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op de zeer actuele avond. In verband met de verwachtte belangstelling vragen wij u te melden of u aanwezig bent via werkgroepeuropa@pvda.nl Dit geldt tevens voor eventuele afmelding.

Werkgroep Europa Brabant,
Organisatie: Ian Cummins/Lise Hoekstra