Werkgroep Europa Brabant, bijeenkomst: Meer arbeidsmigratie door minder beleid?