Door op 15 januari 2015

Motie TTIP (Trans-Atlantische Handelsovereenkomst)

Het Congres van de PvdA bijeen op 17/18 januari 2015,

Overwegende,
– Dat een recent rapport betekent dat het TTIP leidt tot een verlies van 600.000 banen in Europa
http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research/TTIP_simulations.html

– Dit in tegenspraak lijkt te zijn met hetgeen Minister Ploumen en Commissaris Malmstrom verwachten, namelijk dat TTIP voornamelijk banen op zal leveren.
http://www.foundationmaxvanderstoel.nl/nieuws/nieuws_item/t/minister_ploumen_
in_publieksdebat_over_vrijhandelsakkoord_tussen_de_eu_en_de_vs

– Dat de aanbevelingen van een recente trans-Atlantische sociaaldemocratische conferentie voor progressieven over TTIP oproepen tot een gedeelde positie ten opzichte van TTIP (TTIP, from wavering to standing tall,
http://www.feps-europe.eu/assets/98e99a13-256a-4fe4-8a9f-55d4f1a09d6f/feps-ttip-10-pointspdf.pdf

– Dat zowel de Tweede Kamer als het Europees Parlement zich moet uitspreken over TTIP en er een PvdA bewindspersoon in de regering over dit onderwerp gaat;

– Dat de Commissie onlangs onderhandelingsdocumenten openbaar heeft gemaakt.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1231

– Dat -gelet op het omstreden karakter van het TTIP- een grondige discussie over het TTIP in 2015 noodzakelijk en wenselijk is.

Roept de fractie in de Tweede en Eerste Kamer, het Partijbestuur, Minister Ploumen, evenals onzer vertegenwoordiging in het Europees Parlement op om:
– de aanbeveling vanuit bovengenoemde conferentie voor een tussentijdse herziening van Europese onderhandelingsmandaat te ondersteunen.
– Niet in te stemmen met het TTIP als daar een ISDS is opgenomen, tenzij de noodzaak daartoe overtuigend is aangetoond.
– verzoekt het Partijbestuur om op de in september 2015 geplande Europadag een grondige discussie een discussie over het TTIP met de leden mogelijk te maken.
– roept op tot een gezamenlijk standpunt te komen in de lijn met de door de leden aangenomen moties over dit onderwerp op Politieke Ledenraden en Congressen.
En gaat over tot de orde van de dag.