Door op 23 februari 2014

Nieuw bestuur PvdA Werkgroep Europa

Beste leden,
“Op het PvdA Congres in Breda is tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Europa het nieuwe samengestelde bestuur voorgedragen en goed ontvangen door de leden die hierbij aanwezig waren. De afgelopen maanden is er na een oproep om uzelf te eventueel te kandideren, gesproken met kandidaten die voldeden aan de gestelde profielen. Hierop is er een bijeenkomst geweest waar er verder gesproken werd met de kandidaten om hun motivatie en achtergrond toe te lichten. Hieruit kwam de voordracht van zondag 16 feb. die goedgekeurd werd door de leden. Alle profielen van de nieuwe bestuursleden en de zittende bestuursleden kunt u vinden op de website  https://europanetwerk.pvda.nl/wieiswie/
Het nieuwe bestuur gaat aan de slag en wij hopen u in de komende campagne en daarna nog veel tegen te komen voor interessante debatten, actuele thema-avonden, en campagneactiviteiten”.