Door op 31 december 2014

Onze buitenland politiek, Diederik Samsom

 

 

 

 

 

De zomer van 2014 heeft Nederland voor altijd veranderd. De ramp met de MH17 raakte ons land diep in het hart.
Het leed dat werd veroorzaakt bij alle nabestaanden, is nog dagelijks voelbaar en zal voor altijd een diepe kras op de ziel van ons land betekenen. Die kras werd enigszins verzacht door de manier waarop Nederland de slachtoffers herdacht. De wijze waarop ons land samen kwam op de dag van nationale rouw maakte diepe indruk. Op mij, op Nederland en ver daarbuiten. Dit prachtig eerbetoon gaf de slachtoffers en hun nabestaanden hun waardigheid terug.

De zomer van 2014 was verdrietig. En maakte duidelijk dat de wereld onvriendelijker is geworden. En onveiliger. Ver weg kwam opeens heel dichtbij. Totaal verschillende conflicten in Oekraïne, Gaza en Irak/Syrië drukten ons met de neus op diezelfde realiteit. Onze waarden van vrede en veiligheid worden niet overal gedeeld en komen steeds zwaarder onder druk te staan. Net nu Nederland de weg omhoog heeft ingezet, nemen de ontwikkelingen in de wereld opnieuw een onverwachte wending. Dat zijn geen eenmalige gebeurtenissen. De oplopende geopolitieke onrust, de botsing tussen onze waarden van rechtvaardigheid en vooruitgang met die van geweld (religieuze) onderdrukking en reactionairen idealen, de schaarser wordende energievoorraden; het zijn lange termijn-ontwikkelingen die nu in een stroomversnelling zijn beland.
De complexiteit van de problemen aan onze grenzen dwingen ons om keuzes te maken. Om stelling te nemen in onze buitenlandpolitiek. We zullen de samenwerking moeten versterken binnen de EU en met landen en groepen die dezelfde kernwaarden aanhangen als wij. Nu de wereld van chaos groter wordt en dichterbij komt, moet het uitbreiden en versterken van de ‘wereld van orde’ de belangrijkste ambitie zijn. Zowel uit idealisme – we gunnen iedereen vrijheid, respect voor mensenrechten, een eerlijke kans in het leven – als uit eigen belang. Deze opdracht is in zeer goede handen bij onze nieuwe minister Bert Koenders.
We zullen ons moeten realiseren dat het veiligstellen van de essentiële waarden van de sociaaldemocratie telkens opnieuw veroverd moet worden. Niet alleen in eigen land, maar juist in een wereld die sneller verandert dan de bestaande afspraken kunnen bijbenen. We staan voor nieuwe opgaven. Terwijl de vorige nog maar nauwelijks van een antwoord waren voorzien. Onze partij, onze fractie en dit kabinet mogen de fragiele vooruitgang in ons eigen land nu niet laten wegspoelen door onlusten elders. Ik ben ervan overtuigd dat we daar samen in zullen slagen.

                                                                                                                                                                                                             Diederik Samsom