11 april 2016

Open brief aan de PvdA Tweede Kamerfractie, ratificatie associatieverdrag Oekraïne-EU, Maarten de Groot

 

 

 

 

 

 

Aan de PvdA Tweede Kamerfractie                                                            Voorburg, 8 april

BETREFT: RATIFICATIE ASSOCIATIE VERDRAG OEKRAÏNE-EU 

Geachte fractie,

Uw krachtige standpunt ten gunste van het associatieverdrag met Oekraïne heeft mij zeer goed gedaan, evenals het pleidooi om te gaan stemmen. Maar de tevoren aangekondigde keuze om de uitslag van het referendum blind te volgen, vond ik onjuist. Het was in strijd met de geest van de referendumwet, omdat u zo het raadgevend karakter veranderede in een correctief. Met het blind volgen van de uitslag maakt u zich er gemakkelijk van af. In lijn met het mandaat van uw kiezers draagt u alsnog de verantwoordelijkheid om een afgewogen keuze te maken.

Bij die keuze moet u enerzijds wegen dat ratificatie van het verdrag een zeer goede zaak is. Anderzijds moet u natuurlijk ook de uitslag van het referendum meewegen. Hoe zwaar u die uitslag moet meewegen hangt niet alleen af van de opkomst en de stemverhouding, maar ook van sterkte van de argumenten die naar voren zijn gebracht door de tegenstemmers

Een groot deel van die argumenten betreft ‘fabels’ of heeft niet direct betrekking op het verdrag waar het hier feitelijk om gaat, maar appelleert aan gevoelens van afkeer van de EU of de politiek in het algemeen. Die argumenten en gevoelens moeten niet genegeerd worden, maar mogen bij deze afweging geen rol spelen. Aan die argumenten en gevoelens kan immers toch niet tegemoet gekomen worden door ratificatie achterwege te laten, en al helemaal niet door te ratificeren nadat een paar min of meer cosmetische aanpassingen in de verdragstekst zijn aangebracht.

De belangrijkste, wel relevante argumenten zijn die van politici en analisten die de wereld doorgaans door een ouderwetse, Nederlands gekleurde bril bekijken, die veel oog hebben voor wat er mis is in het buitenland, goede ontwikkelingen niet willen zien en geen vertrouwen hebben in positieve effecten van internationale samenwerking. Het zijn mensen die propageren dat wij met onze rug naar het buitenland

Gaat u voor hun argumenten door de knieën? Graag zie ik dat u uw rug rechthoudt, dat u aangeeft een vergissing gemaakt te hebben door aan te kondigen de uitslag blind te volgen en dat u, alles overwegende, tot de conclusie bent gekomen dat het verdrag ongewijzigd moet worden geratificeerd.

Met vriendelijke groet,

Maarten de Groot
Lid PvdA
Van Deventerplein 3
2271 TS, Voorburg