Door op 23 januari 2016

Oproep deelname jongeren aan plenaire zitting Congres Lokale en Regionale Overheden Raad van Europa – Straatsburg

 

 

 

 

 

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa is een politiek assemblee van ruim 200.000 gemeenten en regio’s in Europa en bestaat uit 636 leden. Samen zetten zij zich in voor de versterking van de kwaliteit van de democratie en mensenrechten in Europa, op lokaal en regionaal niveau. Tweejaarlijks wordt een plenaire zitting gehouden en deze zullen dit jaar plaatsvinden van 22 t/m 24 maart en van 18 t/m 22 oktober 2016, in Straatsburg.

Tijdens deze plenaire zittingen doen ook jeugdvertegenwoordigers uit diverse lidstaten mee. Het doel is om jongeren uit heel Europa de kans te geven deel nemen de plenaire debatten en met verschillende Europese lokale en regionale politici de dialoog aan te gaan. De jongerendelegatie zal hiernaast een bijdrage leveren over diverse relevante thema’s die hem specifiek aan gaan als jongeren in Europa.

Voor deze plenaire zittingen worden jongeren gezocht in de leeftijdscategorie 16 – 30 jaar. Reis- en verblijfskosten worden vergoed

Je vindt in onderstaande links meer informatie over het programma en je kan je aanmelden.

De uiterste reactietermijn is 5 februari 2016.

Youth Council Europe

Call for applications 2016 youth sessions