Door op 23 april 2014

Partij van de Arbeid Lochem: Kati Piri nr 3, Meer beter en eerlijk werk in Nederland en Europa (en dus ook in de Achterhoek).

Met deze leus doet de Partij van de Arbeid Afdeling Lochem de lokale aftrap van de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014.

De aftrap zal plaatsvinden door een publieksbijeenkomst op 29 april 2014 waarin Kati Piri (nr. 3 op de PvdA-kandidatenlijst) over het onderwerp “Meer, beter en eerlijk werk in Nederland en Europa – en dus ook in de Achterhoek” en andere punten uit het Europees Parlement verkiezingsprogramma in debat zal gaan met lokale ondernemers en met het publiek.

Kati Piri (1979) was eerder werkzaam bij de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlementen bij de Wiardi Beckman Stichting. Kati Piri heeft daarmee een ruime praktische ervaring in het werken met Europese instellingen en het lijkt dus een buitengewoon informatieve bijeenkomst te worden.

De bijeenkomst vindt plaats in de stadsloge (foyer) van de Stadsschouwburg, Oosterwal 22, 7241 Lochem.
(Aanvang: 20.00, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur).
Gespreksleider is Wilma Heesen, wethouder Sociaal Domein, Gemeente Lochem.

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, en ook belangstellenden uit omliggende gemeenten worden met nadruk uitgenodigd aan de bijeenkomst deel te nemen. Toegang is gratis. Voor meer informatie:

www.lochem.pvda.nl

Telefoon: 0573- 25 29 24

Brenda van Bruggen, namens bestuur