Door op 29 juli 2013

Praat 9 augustus a.s. mee over het Europees verkiezingsprogramma van de PvdA.

De programmacommissie voor de Europese verkiezingen is op dit moment bezig met het schrijven van een concept-programma van de PvdA.
Dit conceptprogramma komt naar planning in oktober/november 2013 uit.

Vanuit de Werkgroep Europa willen wij de leden graag de kans geven om vroegtijdig en concreet bij te dragen aan de richting die het PvdA verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement volgens hen moet inslaan.

Het bestuur van de Landelijke Werkgroep Europa heeft het initiatief genomen om een concept inbreng te te schrijven, die namens de leden aan de programmacommissie kan worden opgestuurd.

De inbreng spits zich toe op vier speerpunten:

1. Democratisering  van de Europese Unie.
2. Europese Bankenunie.
3. Definiëren van een sociale unie.
4. Duurzame Europese Unie.

Deze vier punten zijn gekozen, omdat we het voor de PvdA essentieel vinden op deze onderwerpen stelling te nemen. De inbreng is beknopt gehouden en spitst zich toe op het aandragen van een richting in het programma op deze onderwerpen.

Aan u als lid van de werkgroep Europa de vraag: “Hoe en waarover wilt u dat de PvdA duidelijk stelling neemt, als het gaat om om de Europese Verkiezingen van 2014”?

Graag nodigen wij u uit tot het aandragen van reacties en aanpassingen op deze concept tekst. Door op dit moment de discussie te starten in onze eigen gelederen, kunnen we in een vroeg stadium bijdragen aan het verkiezingsprogramma en zijn we beter voorbereid om te reageren op het concept verkiezingsprogramma later in het jaar.

Voor de leden zijn de volgende mogelijkheden om te reageren op deze concept inbreng:
1. Alle leden  van de Werkgroep Europa kunnen tot (schriftelijk)  8 augustus a.s. reageren op de     concept inbreng, door een mail te sturen naar werkgroepeuropa@pvda.nl

2.  Op vrijdag 9 augustus aanstaande houden we een bijeenkomst in Utrecht om in discussie te         gaan over de concept tekst, de schriftelijke inbreng van de leden te bespreken en die           aanpassingen te doen waarvoor draagvlak is.

3. Het bestuur van de van de Werkgroep verwerkt de input van de leden tot een definitieve          inbreng en stuurt deze (in de week van 12 augustus) naar zowel de leden als de programmacommissie.

Ondanks dat we midden in de zomer zitten, hopen we wij op een enthousiaste bijdrage vanuit u. Dit is het moment om als betrokken leden onze inbreng te hebben.
In het volgende stadium stadium ligt er een concept programma en is er minder ruimte om richting te geven.

Vergeet u ook niet aan te melden voor de klankbord Europa bijeenkomst op 3 september aanstaande. Daar zullen de leden de kans krijgen om in discussie te gaan met de programmacommissie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Annelies Pilon apilon@wbs.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de Werkgroep Europa