Door op 13 maart 2016

Presentatie kandidaten nieuwe bestuursleden Landelijke Werkgroep Europa

 

 

 

 

 

1. Anne Dankert, (Den Haag): Voorzitter

anne dankert

Motivatie: Na jaren in het Europees Parlement voor de PvdA-fractie te hebben gewerkt als politiek adviseur, zit niet alleen Europa in mijn bloed, maar ook de PvdA.
Van dichtbij heb ik gezien dat het verbinden van lokale zorgen met nationale en Europese problemen en dilemma’s essentieel is, zowel voor een goedwerkende Europese Unie, als voor een partij die iedereen kansen geeft en solidariteit uitdraagt. Vandaag de dag heeft de EU te maken met een aantal dilemma’s die om die solidariteit en kansen voor iedereen vraagt; juist daardoor ben ik zeer gemotiveerd om als voorzitter van de Landelijke Werkgroep Europa samen met bestuur en leden van de Werkgroep, leden van de Tweede Kamer en in het Europees Parlement die verbinding concreet te maken.
Op dit moment werk ik als beleidsmedewerker internationale aidsbestrijding bij Aids Fonds/STOP AIDS NOW!

Linkedin Anne Dankert

2. Max van Tongeren, (Leiden): Vicevoorzitter

max van tongeren

Motivatie: Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan organisaties die de maatschappij een stuk vooruithelpen. Dat is de reden waarom ik al jarenlang in verschillende functies zeer actief ben bij het Nederlandse Rode Kruis.
Door mijn Masterstudie International and European Governance ben ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de EU, en heb ik een zeer brede kennis van de Europese instituties, iets wat me in de bovenstaande functie erg van pas zal komen.
Ik ben er van overtuigd dat ik een goede Vice-voorzitter van de Werkgroep Europa zou zijn, vanwege mijn brede ervaring met het besturen van vrijwilligersorganisaties, mijn kennis van zaken omtrent de Europese Unie en mijn maatschappelijk netwerk.

Linkedin Max van Tongeren

3. Ian Cummins, (Someren): Secretaris (zittend bestuurslid)

ian Cumm

Motivatie: Wat is Europa eigenlijk?
Een vraag die mij dagelijks zal blijven bezig houden, vanuit mijn werk en vanuit mijn Europese achtergrond.
Als secretaris zal ik mij blijven inzetten voor een goed lopende werkgroep, die een krachtig bestuur kan ondersteunen.
Leden kunnen altijd hier terecht met vragen, opmerkingen en suggesties.

Linkedin Ian Cummins

4. Jan Visser, (Hilversum): Penningmeester

Visser

Motivatie: Het project Europa is mijn passie. Ik zie het als het middel om in Europa de vrede te bewaren (niet zo vanzelfsprekend als iedereen denkt), economische voorspoed te handhaven en te bereiken, en als Europa mede een rol in de wereld te spelen bij het  oplossen van de van globale problemen.
Naast een grote politieke belangstelling in het algemeen (ik werk ook in een politieke omgeving), is de interesse voor Europa zeker ook een gevolg van mijn opvoeding in een schippersgezin dat door West-Europa voer. Ik heb er een specialiteit aan “Duitsland” aan overgehouden.

Linkedin Jan Visser

5. Jan-Kees Koning, (Tiel): Webmaster (zittend bestuurslid)

Koffie klein

Motivatie: Europa staat elke dag in het wereldnieuws. Als “nieuwsjunk” volg ik dit nieuws. Ik wil een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van de Europese Unie. De PvdA-leden in het Europees Parlement: Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri, en de woordvoerders in de Tweede Kamer, Marit Maij en Michiel Servaes ondersteunen en stimuleren voor een sociaal-democratische “Van Waarde” Europese Unie.

Heel graag wil ik als Webmaster, via de website van de Landelijke Werkgroep Europa alle leden en niet leden van de Landelijke Werkgroep Europa informeren, stimuleren en activeren voor de activiteiten van de Landelijke Werkgroep Europa, het Europees Parlement en de Europese debatten in Europa.

Mijn ambitie is om met de Landelijke Werkgroep Europa, de Partij van de Arbeid “leidinggevend en invloedrijk” in het Europese debat in Nederland en in Europa te maken. Dat wil ik onder andere doen met het organiseren van “invloedrijke” Europese debatten, bijeenkomsten met sprekers en Europese artikelen”.

Ik beschik over een groot bestuurlijk-, maatschappelijk- en politiek netwerk, binnen en buiten de Partij van de Arbeid.

Facebook Jan-Kees Koning

6. Bestuurslid: Nathalie Brouwer, (Arnhem)

nathalie brouwer

Motivatie: Naast mijn fulltime baan bij een internationaal certificeringsbedrijf, ben ik ook actief bestuurslid van het Gewest Gelderland voor de PvdA.
Mijn interesse als bestuurslid van de Werkgroep Europa is groot vanwege mijn studie Hogere Europese Beroepsopleiding. Een bijdrage te leveren aan het belangrijke werk, wat Europa doet en de betekenis van de PvdA hierin, is mijn grootste wens.
Ik ben een persoon met veel enthousiasme, goede communicatieve vaardigheden, leergierig, nieuwsgierig en deel graag kennis en vaardigheden met anderen. Organisatorisch heb ik de nodige ervaring opgedaan bij het organiseren van evenementen en in mijn dagelijkse werk bij het organiseren van een internationale customer service workshop.

Facebook Nathalie Brouwer

7.Bestuurslid: Saskia Laaper, (Eindhoven)

Saskia Laaper jpg

Motivatie: “De Europese Unie staat al enige tijd onder grote druk. Toch kunnen oplossingen voor de huidige problemen alleen gevonden worden op Europees niveau.
Het thema veiligheid is een centraal Europees thema geworden.
Vanuit het bestuur van de Landelijke Werkgroep Europa wil ik samen met partijgenoten werken aan realistische en pragmatische voorstellen voor een veiliger en duurzamer Europa.”

Link Saskia Laaper

8. Bestuurslid: Anjo van Toorn, (Apeldoorn)

ANJO

Motivatie: De wereld raakt onmiskenbaar en onomkeerbaar meer vervlochten; wat elders gebeurt raakt ons hier en andersom – kansen en bedreigen – deze vragen met open blik tegemoet getreden te worden – ontkenning en angstig wegduiken is een slechte strategie.
De politiek heeft een belangrijke verantwoordelijkheid – een-win-win visie voor een duurzame toekomst; voorbij blijver lopen; en het verhaal goed vertellen en iedereen betrokken te houden.
Ikzelf kom uit een rood nest, bestuurskundige; en veel in Afrika, Azië en Oost-Europa gewerkt. Ten tijde van de Balkanoorlog was ik verantwoordelijk voor het Oost-Europa programma van Oxfam Novib, daarna heb ik drie jaar voor Oxfam Groot-Brittannië in Rusland gewerkt;  momenteel ben ik Regiodirecteur Azië voor Oxfam Novib.
Als bestuurslid PvdA Werkgroep Europa draag ik graag bij aan een sociale en rechtvaardige wereld.

 Linkedin Anjo van Toorn