Door op 23 mei 2016

Protest tegen TTIP: debat met Philippe Lamberts, leider Groenen Europees Parlement en Robin Fransman, Hoofd financiële sector argumentenfrabriek

 

 

 

 

 

 

TTIP het betwiste vrijhandelsverdrag, komst steeds verder onder druk te staan.
De onderhandelingen tussen Europa en de Verenigde Staten verlopen moeizaam, en ondertussen zwellen de protesten aan onder de burgers van beide continenten.

Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van TTIP?
Is de kritiek terecht?

Een debat: tussen Philippe Lamberts, leider van De Groenen in het Europees Parlement en Robin Fransman hoofd Financiële sector van de Argumentenfabriek.

Kijk hier Buitenhof tv terug.