Door op 4 juli 2014

PvdA Europees Parlement neemt plaats in gewenste commissies, Paul Tang

 

 

 

 

Deze week is het Europees Parlement  in zijn nieuwe samenstelling officieel van start gegaan in Straatsburg. Ik heb er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk een verschil kunnen maken voor een socialer Europa en een eerlijkere wereld. De eerste stap hiervoor is gezet, door samen met Agnes Jongerius en Kati Piri plaats te nemen in belangrijke parlementaire commissies: Economische Zaken, Budget, Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken.

Agnes Jongerius is lid geworden van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL). In deze commissie wordt onder meer gewerkt aan een oplossing voor de grote Europese werkloosheidsproblemen, en wordt de bescherming van werknemers rechten geregeld. Verder is ze ook beoogd vice-voorzitter van deze commissie, een functie die haar in de positie stelt om onderwerpen zoals werkloosheidsbestrijding snel te agenderen.

Daarnaast is Kati Piri lid geworden van de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Voor sociaaldemocraten een zeer belangrijke positie, vanwege de lange traditie die de PvdA heeft op het gebied van internationale solidariteit en de bescherming van mensenrechten wereldwijd.

Ten slotte ben ik lid geworden van de commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) en de Budgetcommissie (BUDG). In de commissie Economische en Monetaire Zaken ligt onder meer het Europese economische beleid ter tafel. zoals het bevorderen van economische groei door een gebalanceerd begrotingsbeleid. Ook een verdere herziening van de bankensector zal worden behandeld, zodat banken weer dienstbaar worden aan de samenleving. De Budgetcommissie heeft als belangrijkste taak om de positie van het Europees Parlement over het jaarlijkse EU-budget te bepalen en daarover te onderhandelen met de Europese Commissie en de Raad.

De verdeling van de commissies beloofd veel goeds. Door samen op te trekken kunnen we strijden voor een socialer Europa, waarin meer aandacht is voor de enorme werkloosheid in de lidstaten. Als we de crisis écht willen bestrijden, zullen we ervoor moeten zorgen dat mensen weer een baan kunnen vinden. Of hier daadwerkelijk de prioriteit komt te liggen, wordt grotendeels bepaald door de mensen die sleutelposities bekleden. Met deze commissies ben ik zeer tevreden en kan ik samen met Agnes Jongerius en Kati Piri werken aan een sterker en socialer Europa. We hebben er zin in!